Започна общественото обсъждане на Закон за свобода на медиите

Становища могат да се дават до 21 март 2022 година

Европейската Комисия съобщи, че от днес започва общественото обсъждане на Закон за свобода на медиите. Той е част от усилията за насърчаване прозрачността на собствеността на медиите и свободни от намеса редакционни решения. Премахването на бариерите пред създаването и функционирането на медийни услуги също е част от насоките на действия, както създаването на обща рамка за развитие на вътрешния пазар в медийния сектор, с оглед на запазването на свободата и плурализма на медиите на този пазар. Той ще бъде съгласуван с усилията на ЕС за насърчаване на демократичното участие, борба с дезинформацията и подкрепа за свободата и плурализма на медиите.

Европейският закон за свобода на медиите също ще върви ръка за ръка с действия, свързани с жизнеспособността, устойчивостта и дигиталната трансформация на медийния сектор, осъществявани в рамките на Плана за действие за медиите и аудиовизията.

Консултацията има за цел да събере мнения по най-важните въпроси, засягащи функционирането на вътрешния медиен пазар, включително различните видове намеса в медиите, както и икономическите тенденции.

Той обхваща три основни области, отнасящи се до медийните пазари, като първата се фокусира върху прозрачността и независимостта (напр. проверка на транзакциите на медийния пазар, прозрачност на собствеността на медиите и измерване на аудиторията), втората върху условията за тяхното здравословно функциониране (напр. излагане на обществеността на множество гледни точки, медийни иновации на пазара на ЕС) и третото за справедливо разпределение на държавните ресурси (напр. независимост на обществените медии, прозрачност и справедливо разпределение на държавната реклама).

Очаква се също така обратна връзка относно основните опции за управление на Закона, които биха могли да се основават на Европейската група на регулаторите за аудиовизуални медийни услуги (ERGA).

Предложението е предвидено да бъде представено от Комисията през третото тримесечие на 2022 г. Откритата обществена консултация има за цел да събере мнения, доказателства и данни от граждани, по-специално журналисти, медии (както частни, така и обществени медии), учени, гражданско общество , публични органи, предприятия и всички заинтересовани страни, за да помогнат на Комисията да оформи тези нови правила. Срокът е до 21 март 2022 г.

Заместник-председателят по въпросите на ценностите и прозрачността Вера Юрова е цитирана да казва, че медиите са стълб на демокрацията. „Но днес този стълб се пропуква, с опити на правителства и частни групи да окажат натиск върху медиите. Ето защо Комисията ще предложи общи правила и гаранции за защита на независимостта и плурализма на медиите. Журналистите трябва да могат да вършат работата си, да информират гражданите и да държат отговорност без страх или благосклонност. Сега се консултираме широко, за да излезем с най-доброто предложение.“

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон е цитиран да отбелязва, че „трябва да се уверим, че европейските медии остават независими, иновативни и устойчиви и работят без каквато и да е неоправдана намеса в техните дейности, било то частни или публични. Днес стартираме нашата консултация относно предстоящия Закон за свободата на медиите: искаме да чуем вашите мнения и да проучим вашите решения за устойчив медиен пазар, който предоставя разнообразна и надеждна информация на гражданите.“

Можете да споделите: