Френският надзорен орган глоби Google със 150 милиона евро и Facebook с 60 милиона евро за неспазване на Закона за защита на данните

Ако не променят политиките за бисквитки, компаниите ще трябва да плащат неустойки от 100 000 евро на ден

На 6 януари френският надзорен орган CNIL съобщи, че проверка е установила, че уебсайтовете facebook.com, google.fr и youtube.com не правят отказа на бисквитки толкова лесен, колкото приемането им. Затова той глобява Facebook с 60 милиона евро и Google със 150 милиона евро и им дава срок от три месеца да приведат дейността си в съответствие с изискванията.

Органът на CNIL, отговорен за налагането на санкции, отбелязва след разследвания, че уебсайтовете facebook.com, google.fr и youtube.com имат бутон, позволяващ на потребителя веднага да приеме бисквитки. Те обаче не предоставят еквивалентно решение (бутон или друго), което позволява на интернет потребителя лесно да откаже инсталирането на тези бисквитки. Необходими са няколко кликвания, за да се откажат всички бисквитки, срещу едно, за да се приемат.

CNIL смята, че този процес засяга свободата на съгласие: тъй като в интернет потребителят очаква да може бързо да се консултира с уебсайт, фактът, че не могат да откажат бисквитките толкова лесно, колкото могат да ги приемат, влияе върху избора му в полза на съгласието. Това представлява нарушение на член 82 от френския Закон за защита на данните.

В резултат на това нарушение контролната комисия на CNIL издава решения за:

CNIL получава много оплаквания от начина, по който могат да се откажат бисквитки на уебсайта facebook.com.

През април 2021 г. CNIL проверява уебсайта и установява, че макар да предлага бутон за незабавно приемане на бисквитки, той не предлага еквивалентно решение (бутон или друго), което позволява на потребителя да откаже инсталирането на бисквитки толкова лесно. CNIL също така отбелязва, че бутонът, позволяващ на потребителя да откаже бисквитки, се намира в долната част на втория прозорец и е озаглавен „Приемам бисквитки“. Това име създава объркване и потребителят може да има усещането, че не е възможно да откаже инсталирането на бисквитки и че няма как да управлява процеса.

Сумата от 60 милиона евро се обосновава с обхвата на обработката, броя на засегнатите субекти на данни и значителните приходи от реклама, непряко свързани с данните, събрани от бисквитките.

В допълнение към глобите, на компаниите е наредено да предоставят на интернет потребителите, намиращи се във Франция, средство за отказ на бисквитки, толкова просто, колкото съществуващите средства за приемането им, за да гарантират свободата им на съгласие в рамките на три месеца. Ако не го направят, компаниите ще трябва да платят неустойка от 100 000 евро на ден забава.

Тези две решения са част от стратегията на CNIL за проверки за съответствие на уебсайтове с много посещения, които имат практики, противоречащи на законодателството за бисквитките.

От 31 март 2021 г., когато изтече крайният срок за уебсайтове и мобилни приложения да спазват новите правила за бисквитките, CNIL издава близо 100 коригиращи мерки (заповеди и санкции), свързани с неспазване на законодателството за бисквитките.

Можете да споделите: