Германски надзорен орган може да въведе ограничения за дейности на Google

Текстове в антикартелния закон вече позволяват забрана на практики, които застрашават конкуренцията при големи цифрови корпорации

На 5 януари германската Федерална антикартелна служба съобщи, че Google няма да обжалва решението й за неговото „първостепенно значение за различните пазари“. Google същевременно не е декларирал, че е съгласен с всички факти и изводи на надзорния орган.

Нововъведена разпоредба на немския Закон срещу ограниченията на конкуренцията (раздел 19a  на GWB), дава възможност на Bundeskartellamt да се ранна и ефективна реакция срещу поведението на големите цифрови компании. В двуетапна процедура Bundeskartellamt може да забрани на компании, които имат първостепенно пазарно значение за конкуренцията, да участват в антиконкурентни практики.
Андреас Мунд, президент на Bundeskartellamt е цитиран да казва, че от януари 2021 г. има нов инструмент за наблюдение на големи цифрови компании. За по-малко от година вече  е взето първото официално решение въз основа на тази разпоредба и „определихме, че Google е от първостепенно значение за различните пазари. Това е много важна стъпка, тъй като въз основа на това решение Bundeskartellamt вече може да предприеме действия срещу специфични антиконкурентни практики от Google. Вече започнахме да разглеждаме обработката на лични данни от Google и да се занимаваме по-подробно с проблема с Google News Showcase. В същото време енергично провеждаме други производства срещу Amazon, Apple и Meta..“.
Какво пише в доклада: Google е мултинационална група от компании, която предлага голям брой интернет услуги и софтуерни продукти. Компанията майка е Alphabet Inc. Най-известните услуги и продукти, предлагани от Google, включват търсачката на Google, услугата за картографиране и навигация Google Maps, видео услугата YouTube, браузъра Chrome, операционната система Android, магазина за приложения Play Store и имейл услугата Gmail. Услугите, които обикновено се предоставят безплатно на потребителите, се финансират предимно от реклама. Освен това Google предоставя и редица различни рекламни услуги  за предлагане на собствено и онлайн рекламно пространство на трети страни, както и свързани услуги като проследяване на поведението на потребителите.

Притежавайки повече от 80 процента от пазарните дялове, Google има доминираща позиция на пазара на услуги за общо търсене в Германия и е основният доставчик на реклама при търсене. Освен това Google е мощен доставчик на широк спектър от услуги в Германия и достига до голям брой потребители. По отношение на маркетинга на онлайн рекламата, Google също така предлага рекламни услуги с широк обхват, покриващ цялата верига на стойността.
Освен това в своята дигитална екосистема Google има значително влияние върху достъпа на други компании до своите потребители и рекламни клиенти (например чрез Google Search, YouTube, Android, Play Store или неговите рекламни услуги) и може да задава правила и условия за други бизнеси на различни пазари. В това отношение тези услуги могат да бъдат описани като „инфраструктура“, тъй като, от една страна, голям брой други услуги могат до голяма степен да се предлагат само чрез услугите на Google, а от друга страна, услугите на Google са от голямо значение за бизнеса дейности на трети лица.
По-специално, поради широкия обхват на своите услуги, Google също има отличен достъп до данни, подходящи за конкуренцията. Голямата потребителска база на Google, нейните широко използвани рекламни услуги и големият брой потребителски данни, които може да събира от различни услуги и отчасти от устройства, позволяват на Google не само да предлага на пазара насочени реклами, но и непрекъснато да развива услугите си. Конкурентното предимство, произтичащо от този достъп до данни и други ресурси, като марката „Google“, може да се използва като споделени входни данни по много начини на различните пазари. Това улеснява работата, подобряването и разширяването на съществуващите услуги или разработването на изцяло нови. И накрая, първостепенното значение на Google за конкуренцията е очевидно в неговата пазарна капитализация, която е една от най-високите в света и отразява голямата финансова мощ на Google.
Валидността на решението на Bundeskartellamt е ограничена до пет години в съответствие със законовите разпоредби. В рамките на този период Google е обект на специален контрол на злоупотребите от Bundeskartellamt в Германия, както е посочено в раздел 19a(2) GWB.
В момента Bundeskartellamt вече проучва условията на Google за обработка на данни и услугата Google News Showcase.

Можете да споделите: