Международна работна група разследва нарушаване на GDPR от сайт за продажба на дрехи

Три надзорни органа и Европейският комитет за защита на данните проверяват платформата Vinted

Три национални надзорни органа и Европейският комитет за защита на данните (ЕНОЗД) създадоха работна група, която заседава на 8 ноември, заради жалби от платформата за онлайн продажба на дрехи vinted.com, управляван от литовската компания Vinted UAB.

Органите за защита на данните във Франция,

Литва

и Полша

решиха да си сътрудничат, за да проверят съответствието на сайта с GDPR.

Те се фокусират по-специално върху функционирането на уебсайта, който изисква изпращане на сканирано копие на личната карта, за да се освободи сумата на транзакциите, извършени по сметката на потребителя.

Проверките ще обхванат също правното основание за обработката, процедурата и критериите за блокиране на профил, както и сроковете на съхранение на данни.

Тъй като Vinted има основно седалище в Литва, литовският орган за защита на данните е водещият орган.

Тъй като платформата Vinted е достъпна и в други страни в Европа, съответните органи за защита на данните решиха да създадат работна група, за да улеснят и координират действията си за отговор на получените жалби.

Това действие ще гарантира ефективността и последователността на проверките относно съответствието на обработката на данни от Vinted с разпоредбите на GDPR.

Можете да споделите: