Порицание за полицията заради използване на технология за разпознаване на лица във Финландия

Криминален отдел експериментирал с услугата Clearview AI, разчува се след публикация в Buzzfeed News

Службата на омбудсмана по защита на данните във Финландия издаде решение за незаконно обработване на специални категории лични данни по време на изпитване на технология за разпознаване на лица на полицейска служба. Отделът на Националното бюро за разследване, специализиран в превенцията на сексуалното насилие над деца, е експериментирал с технологията за разпознаване на лица за идентифициране на потенциални жертви. Решението за изпробване на софтуера е взето независимо от полицейското звено и Националният полицейски съвет не е знаел за процеса.

Като администратор, отговорен за обработката на лични данни от полицията, Националният полицейски съвет уведомил надзорния орган за защита на данните през април 2021 г. за нарушение на личните данни, включващо пробно използване на софтуер за разпознаване на лица от Националното бюро за разследвания в началото 2020. Полицията е експериментирала с идентифицирането на възможни жертви на сексуално насилие над деца с базираната в САЩ услуга Clearview AI.

Полицията е използвала услугата временно и е установила, че Clearview AI не е подходящ за работата на властите във Финландия за тази цел. По време на разследването на нарушението на личните данни се оказва, че полицията също е опитала услуга, наречена Arachnid със същата цел.

Обработката на лични данни със софтуер за разпознаване на лица е извършена без одобрението или надзора на администратора, т.е. Националния полицейски съвет. Националният полицейски съвет е информиран за използването на услугата Clearview AI от Buzzfeed News, американска онлайн медия.

Администраторът трябва да гарантира законосъобразността на обработването на лични данни

Съгласно финландския Закон за обработването на лични данни по наказателни дела и във връзка с поддържането на националната сигурност, администраторът е отговорен за законното обработване на лични данни. Заместник -омбудсманът по защита на данните отбелязва, че отговорността на администратора не е изпълнена при тези операции. Би било задължение на Националния полицейски съвет да гарантира, че полицейският персонал е запознат с разпоредбите и необходимите процедури.

Например администраторът трябва да гарантира, че са налични актуални инструкции за обработката на лични данни и да организира достатъчен надзор за обработката. Обучението на персонала на етапа на проектирането и при внедряването на нови методи за обработка също е отговорност на администратора.  В този случай мерките, предприети от администратора, не са предотвратили незаконното обработване на лични данни.

Полицията също не взе предвид изискванията за обработка на специални категории лични данни. Изображенията на лицето са биометрични данни, посочени в Закона за обработването на лични данни по наказателни дела и във връзка с поддържането на националната сигурност и също попадат в специални категории лични данни, които трябва да се обработват с особено внимание.  Освен това обработката е започнала без получаване на информация за това как използваната услуга обработва лични данни.  Например полицията не е определила предварително колко дълго ще се съхраняват данните или дали могат да бъдат разкрити на трети страни.

В допълнение към порицанието, заместник -омбудсманът по защита на данните е разпоредил на Националния полицейски съвет да уведоми субектите на данните за нарушението на личните данни, доколкото може да се установи тяхната самоличност.  Националният полицейски съвет трябва също да поиска Clearview AI да изтрие данните, предадени от полицията, от своите платформи за съхранение.

Можете да споделите: