Европейската Комисия започва задълбочено разследване на предложеното придобиване на Kustomer от Facebook

Решението се очаква до 22 декември 2021 година

Европейската комисия започва задълбочено разследване, за да оцени предложеното придобиване на Kustomer от Facebook съгласно Регламента за сливанията на ЕС. Комисията е загрижена, че предложената сделка би намалила конкуренцията на пазара за доставка на софтуер за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM).

Комисията също така е загрижена, че предложената транзакция допълнително ще укрепи пазарната позиция на Facebook на пазара за онлайн реклама, като увеличи вече значителното количество данни, достъпни за Facebook за персонализиране на рекламите, които показва, пише в съобщението на Комисията.

Еврокомисарят Маргрете Вестегер е цитирана да казва, че е важно внимателно да се преразгледат потенциално проблемните придобивания от компании, които вече са доминиращи на определени пазари. Това се отнася по-специално за цифровия сектор, където Facebook се радва на водеща позиция както в онлайн дисплейната реклама, така и в най-популярните канали за съобщения, като WhatsApp, Messenger или Instagram. „Нашето разследване има за цел да гарантира, че транзакцията няма да навреди на бизнеса или потребителите и че всички данни, до които Facebook получава достъп, не нарушават конкуренцията. ”

Facebook е социална мрежа, услуга за съобщения и доставчик на онлайн реклами. Каналите за съобщения на Facebook включват WhatsApp, Messenger и Instagram. Kustomer е CRM софтуерен доставчик, предлагащ на бизнеса да управлява комуникацията с потребителите по различни канали (по телефон, имейл, SMS, WhatsApp, Messenger или Instagram и т.н.) в един инструмент.

Предварителните опасения на Комисията относно конкуренцията

След предварителното си разследване Комисията има притеснения относно въздействието на сделката:

а) На по-широк пазар за доставка на CRM софтуер и по-тесен пазар за доставка на обслужване на клиенти и поддръжка на CRM софтуер. …

б) На пазарите за предлагане на онлайн услуги за дисплейна реклама или на техните сегменти, където на този етап от разследването Комисията счита, че Facebook може да държи доминираща пазарна позиция в няколко държави-членки.

Сега Комисията ще проведе задълбочено разследване на последиците от сделката, за да определи дали първоначалните й опасения относно конкуренцията се потвърждават.

Комисията си сътрудничи тясно с органите по конкуренцията по целия свят по време на първоначалното разследване и ще продължи такова сътрудничество по време на задълбоченото разследване. Комисията също така поддържа близък контакт с органите по конкуренция на държавите -членки.

Придобиването е съобщено на Комисията на 25 юни 2021 г.

Сега Комисията разполага с 90 работни дни, до 22 декември 2021 г., за да вземе решение. Откриването на задълбочено разследване не предопределя крайния резултат от разследването.

Искане за препращане

Предложената сделка не отговаря на праговете за оборот от Регламента за сливанията на ЕС. За транзакцията обаче трябваше да бъде уведомено Австрия за регулаторно разрешаване. След такова уведомление на 2 април 2021 г. Австрия подаде искане за препращане до Комисията съгласно член 22, параграф 1 от Регламента за сливанията на ЕС. На 12 май 2021 г. Комисията прие искането от Австрия, към което се присъединиха Белгия, България, Франция, Исландия, Ирландия, Италия, Холандия, Португалия и Румъния. След това приемане препращащите държави – членки няма да прилагат своето национално законодателство относно конкуренцията към сделката. Комисията ще оцени въздействието на придобиването на Kustomer от Facebook на територията на тези държави – членки съгласно Регламента за сливанията на ЕС.

Фирми и продукти

Facebook е американска мултинационална компания, която предоставя различни уебсайтове и приложения за мобилни устройства, предлагащи социални мрежи, потребителски комуникации и функции за споделяне на снимки и видео. Те включват Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp. Facebook предлага повечето от услугите си безплатно за потребителите. Основната дейност, генерираща приходи на Facebook, е предлагането на рекламно пространство и свързани услуги на трети страни, което в момента представлява по-голямата част от годишните му приходи в световен мащаб.

Kustomer е американска компания, която предлага CRM софтуер, специализиран в обслужването на клиенти. Kustomer показва всички взаимодействия, които потребителят е имал с бизнеса на едно място с хронология, включително историята на покупките на потребителя, възстановяванията, жалби и всички други съобщения. CRM софтуерът на Kustomer се интегрира с широк спектър от B2C комуникационни канали и поддържа комуникация на агенти с потребителите чрез комуникационни канали, включително телефон, имейл, уеб чат, SMS, Messenger, WhatsApp, Instagram и Twitter.

Контрол и процедура за сливане

Комисията е длъжна да оценява сливания и придобивания, включващи дружества с оборот над определени прагове (вж. Член 1 от Регламента за сливанията ) и да предотвратява концентрации, които биха възпрепятствали значително ефективната конкуренция в ЕИП или която и да е друга негова значителна част.

Повече информация ще бъде достъпна на уебсайта на Комисията за конкуренция , в публичния регистър на Комисията под номер M.10262.

Можете да споделите: