EU Digital COVID сертификатът ще функционира от 1 юли и ще осигури безопасно пътуване това лято

Днес евродепутатите приключиха законодателната работа по пакета с цифрови сертификати COVID на ЕС, за да улеснят пътуванията в рамките на ЕС и да допринесат за икономическото възстановяване

Пленарното заседание прие новите регламенти за цифрови сертификати за COVID на ЕС. Сертификатът ще бъде издаден безплатно от националните органи и ще бъде достъпен в цифров или хартиен формат, съдържащ QR код. Документът ще удостоверява, че човек е бил ваксиниран срещу COVID-19, има скорошен отрицателен резултат от теста или се е възстановил от инфекцията. На практика това ще бъдат три отделни сертификата. Общата рамка на ЕС ще направи сертификатите оперативно съвместими и проверими в целия Европейски съюз, както и ще предотврати измами и фалшификации.

Системата ще се прилага от 1 юли 2021 г. и ще работи 12 месеца. Удостоверението няма да е предпоставка за свободно движение и няма да се счита за документ за пътуване.

Допълнителни ограничения за пътуване само ако са надлежно обосновани

По време на междуинституционалните преговори евродепутатите осигуриха споразумение, че държавите от ЕС няма да могат да налагат допълнителни ограничения за пътуване на притежателите на сертификати – като карантина, самоизолация или тестване – „освен ако не са необходими и пропорционални за опазване на общественото здраве“. Научни доказателства, „включително епидемиологични данни, публикувани от Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията (ECDC)“, ще трябва да бъдат взети под внимание. Мерките трябва да бъдат нотифицирани, ако е възможно, 48 часа предварително на други държави-членки и на Комисията, а обществеността трябва да бъде уведомена за 24 часа.

Държавите от ЕС се насърчават да гарантират, че тестването е достъпно и широко достъпно. По искане на Парламента, Комисията обеща да мобилизира 100 милиона евро в рамките на Инструмента за спешна подкрепа, така че държавите-членки да могат да закупят тестове за издаване на цифрови сертификати за тестове COVID на ЕС.

Всички държави от ЕС трябва да приемат сертификати за ваксинация, издадени в други държави-членки за ваксини, разрешени от Европейската агенция по лекарствата (EMA). Държавите-членки ще решат дали да приемат и сертификати за ваксини, разрешени след национални процедури за разрешаване, или за ваксини, изброени от Световната здравна организация (СЗО) за спешна употреба.

Всички лични данни трябва да се обработват в съответствие с Общия регламент за защита на данните. Сертификатите ще бъдат проверени офлайн и няма да бъдат запазени лични данни.

EU Digital COVID сертификатът ще функционира от 1 юли и ще осигури безопасно пътуване това лято.

Сега текстът ще трябва да бъде официално приет от Съвета и публикуван в Официален вестник, за незабавно влизане в сила и прилагане от 1 юли 2021 г.

Можете да споделите: