Сайтовете на големи медии бяха временно недостъпни заради проблем на доставчик на облачни услуги

Мрежата се изпълни с карикатури по темата, но на засегнатите не им беше до смях

Днес БТА съобщи, че сайтовете на Белия дом, британското правителство, големи медии като телевизия Си Ен Ен и в. „Ню Йорк таймс“, социалната платформа Редит (Reddit) и разплащателната система ПейПал (PayPal) бяха временно недостъпни днес заради проблем на американския доставчик на облачни услуги Фастли (Fastly).

От Фастли впоследствие обявиха, че са възстановили всички свои услуги и случаят е решен, предадоха световните агенции.

Преди това хиляди сайтове станаха недостъпни за период от няколко минути до един час. При опит да се влезе на тях, се появяха съобщения от типа „Грешка 503 недостъпна услуга“, което сигнализира за проблем със сървър, или „Неуспешно свързване“.

Специализираният портал за проблеми с интернет достъпа Даун Дитектър (Down Detector) съобщи за появили се информации за голяма повреда при Фастли. От американския доставчик на облачни услуги потвърдиха, че да установили проблем, и впоследствие съобщиха, че са го оправили.

Специализираните сайтове по света отбелязаха прекъсването на достъпа до Amazon, Twitch, The Guardian и Financial Times.

Verge съобщи: сайтът не работи повече от час, което ни принуди да използваме Google Docs, за да споделим новините за прекъсванията с читателите.

Разгледах цяла поредица институционални сайтове, за да намеря колко бързо са реагирали на проблема.

Разочарована съм – никъде не намерих нищо по темата, дори в сайта на Fastly няма друго освен техническо съобщение, което поради характера си не съдържа подробности и извинения за причинените неудобства.

Но пък в началната страница обещанията за безпроблемна работа и професионализъм звучат нелепо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испанският DPA налага глоба от 1 500 000 евро на EPD Comercializadora, SAU за две нарушения на GDPR.

 

18 май 2021 г. Испания

 

AEPD счита, че EDP COMERCIALIZADORA, SAU не е приел технически и организационни мерки, за да провери дали лице, което наема услугите му от името на друго физическо лице, има разрешение да изпълнява договора.

Нито е приел технически и организационни мерки, за да провери дали този, който действа от името на друго физическо лице, е упълномощен от това лице да даде съгласие за друга обработка на лични данни от тяхно име.

Тези съгласия бяха поискани по време на процедурата за наемане, за две цели: изпращане на собствени търговски съобщения и тези на трети страни и профилиране с информация от бази данни на трети страни за автоматизирано вземане на решения, за да се изпратят персонализирани предложения за реклами и да се даде възможност за сключване на договори за услуги.

Следователно AEPD заключава, че EDP COMERCIALIZADORA, SA U. е нарушил член 25 от GDPR. В съответствие с член 83, параграф 4, буква а) е наложена глоба от 500 000 евро.

В допълнение, AEPD счита, че документът, предназначен за предоставяне на информация на субектите на данни, не предоставя достатъчно информация за администратора, правното основание за обработка, която не се основава на съгласие, целите на обработката, свързани с профилиране въз основа на легитимен интерес, нито възможността да възрази срещу обработващи дейности, които администраторът основава на своя законен интерес.

Освен това в някои процедури за сключване на договори за услуги на компанията (например сключване на договори по телефона) формата на достъп до цялата информация, изисквана съгласно член 13, не е проста и незабавна.

Следователно AEPD счита, че член 13 от GDPR е нарушен.

Съгласно член 83, параграф 5, буква б) от ОРЗД е наложена глоба от 1 000 000 евро.

ПЪРВО: НАЛАГАЙТЕ субекта EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U, с NIF

A95000295, за нарушение на член 25 от RGPD, типизирано в член

83.4.а) и класифицирани като сериозни за целите на предписанието в член 73.г) от

LOPDGDD, глоба в размер на 500 000 евро (петстотин хиляди евро).

ВТОРО: НАЛАГАЙТЕ субекта EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U, за a

нарушение на член 13 RGPD, типизирано в член 83.5.б) и класифицирано като незначително

за целите на предписанието в член 74.а) от LOPDGDD, глоба за сумата

от 1 000 000 евро (един милион евро).

ТРЕТО: ОБЯВЕТЕ, поради липса на доказателства в приложение на принципа на

презумпция за невинност, която не се дължи на EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.,

Нарушения на разпоредбите на членове 6 и 22 от RGPD.

ЧЕТВЪРТО: НОТИФИЦИРАТЕ тази резолюция на EDP COMERCIALIZADORA S.A.U.

ПЕТО: Предупредете санкционираното лице, че санкцията, наложена от a

След като тази резолюция е изпълнима, в съответствие с разпоредбите на

изкуство. 98.1.б) от Закон 39/2015 от 1 октомври за административното производство

Общи за публичните администрации (по-долу LPACAP), в рамките на периода на плащане

доброволно установено в чл. 68 от Общия правилник за събиране, одобрен

с Кралски указ 939/2005 от 29 юли във връзка с чл. 62 от Закон 58/2003,

от 17 декември, чрез тяхното въвеждане, като се посочва NIF на санкционираното лице и номера

процедура, която се появява в заглавието на този документ, в акаунта

ограничен номер ES00 0000 0000 0000 0000 0000, отворен на името на Агенцията

Испанска защита на данните в банковото лице CAIXABANK, S.A .. В случай

В противен случай тя ще бъде събрана в изпълнителния период.

Получи известието и веднъж изпълнителен, ако бъде намерена датата на изпълнение

Между 1-во и 15-о число на всеки месец, включително и двата, крайният срок за извършване на плащането

доброволец ще бъде до 20-то число на следващия или непосредствено следващия работен месец и ако

между 16-ия и последния ден на всеки месец, включително и двата, срокът на плащане

това ще бъде до 5-то число на втория следващ или непосредствен работен месец.

В съответствие с разпоредбите на член 50 от LOPDGDD, това

Резолюцията ще бъде оповестена публично, след като бъде съобщена на заинтересованите страни.

Можете да споделите: