Европарламентът прие нови правила за бързо премахване на терористично съдържание онлайн

Платформите ще имат максимум един час за премахване на маркирано съдържание; Предвидени са изключения за образователни, изследователски, художествени и журналистически цели; Няма общо задължение за наблюдение или филтриране на съдържанието

В сряда Европарламентът одобри нов закон за справяне с разпространението на терористично съдържание онлайн.

Новият регламент ще е насочен към съдържание като текстове, изображения, звукозаписи или видеоклипове, включително предавания на живо, които подбуждат, привличат или допринасят за терористични престъпления, предоставят инструкции за такива престъпления или приканват хората да участват в терористична група. В съответствие с определенията за престъпления, включени в директивата за борба с тероризма, той ще обхваща и материали, които дават насоки за това как да се правят и използват взривни вещества, огнестрелни оръжия и други оръжия за терористични цели.

Терористичното съдържание трябва да бъде премахнато в рамките на един час

Доставчиците на хостинг услуги ще трябва да премахнат или забранят достъпа до маркирано терористично съдържание във всички държави-членки в рамките на един час след получаване на заповед за премахване от компетентния орган. Държавите-членки ще приемат правила за санкциите, степента на които ще вземе предвид естеството на нарушението и размера на отговорната компания.

Защита на образователни, художествени, изследователски и журналистически материали

Съдържанието, качено за образователни, журналистически, артистични или изследователски цели, или използвано с цел повишаване на осведомеността, няма да се счита за терористично съдържание съгласно тези нови правила.

Няма общо задължение за наблюдение или филтриране на съдържанието

Интернет платформите няма да имат общо задължение да наблюдават или филтрират съдържание. Когато обаче компетентните национални органи установят при доставчик на хостинг услуги терористично съдържание, компанията ще трябва да предприеме конкретни мерки, за да предотврати разпространението му. След това доставчикът на услуги ще реши какви конкретни мерки да предприеме, за да предотврати това, и няма да има задължение да използва автоматизирани инструменти. Компаниите трябва да публикуват годишни доклади за прозрачност за това какви действия са предприели, за да спрат разпространението на терористично съдържание.

Докладчикът Patryk JAKI (ECR, PL) каза: „Терористите вербуват, споделят пропаганда и координират атаки в интернет. Днес сме установили ефективни механизми, позволяващи на държавите-членки да премахват терористично съдържание в рамките на максимум един час в целия Европейски съюз. Силно вярвам, че това, което постигнахме, е добър резултат, който балансира сигурността и свободата на словото и изразяването в интернет, защитава законното съдържание и достъпа до информация за всеки гражданин в ЕС, като същевременно се бори с тероризма чрез сътрудничество и доверие между държавите. “

Следващи стъпки

Регламентът ще влезе в сила на двадесетия ден след публикуването му в Official Journal. Той ще започне да се прилага 12 месеца след влизането му в сила.

Можете да споделите: