Започва кандидатстване по Програма „Европа“ 2021 на Столична община

В насоките за кандидатстване пише, че прогнозното финансиране на проект е от 12 000 лв., а се очаква в приоритетна област да бъдат финансирани между 10 и 13 проекта

От 5 април започва кандидатстването по Програма „Европа“, съобщи Столична община. „Тя подпомага граждански проекти в прилагането на добри европейски практики на местно ниво. Електронните формуляри за кандидатстване по Програма „Европа“ 2021 вече са активни на интернет страницата на Програмата в рубрика „Кандидатствай тук“ по всяка от четирите одобрени от Столичния общински съвет приоритетни области.

Кандидатстването ще се осъществи в периода от 05.04.2021 г. до 17:00 ч. на 05.05.2021 г. Проектните предложения се подават само по електронен път на сайта на Програма „Европа“.

Приоритетните области, по които може да се кандидатства са: Приоритетна област 1: Подпомагане на партньорството между структурите на гражданското общество и органите на местната власт при създаване и прилагане на иновативни европейски политики и добри практики, насочени към качеството на живот в столицата. Приоритетна област 2: Развиване на партньорството между местната власт и гражданското общество в преодоляването на обществени дисбаланси с цел столицата да разгърне пълния си потенциал в бизнеса, политиката и обществото. Приоритетна област 3: Насърчаване на иновативни и дигитални инициативи в сътрудничество между граждани, обществени организации и местната власт. Приоритетна област 4: Подпомагане на иновативни решения за изграждане на устойчиво партньорство между структурите на гражданското общество, органите на местната власт и туристическия бранш.

Тази година приоритетните области са от една страна с по-широк обхват и са четири,“ пише в съобщението.

Право да кандидатстват за финансиране на проекти по Програмата имат български юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел; и със седалище на територията на Столична община.

Кандидатите могат да посочват до 3 партньора за реализация на проектното си предложение.

Партньори могат да бъдат:

 всички юридически лица, отговарящи на изискванията за кандидатите;

 районите на Столична община;

 кметствата към Столична община;

 общинските културни институти на СО;

 членове на мрежата на културните центрове на страните от ЕС (EUNIC);

 академични и/или образователни институции, регистрирани и действащи на

територията на Столична община;

 посолства на страните от ЕС и ЕИП в България.

 

 

 

Можете да споделите: