Институциите изпращат ли въобще проектите си за становища на Комисията за защита на личните данни?

Ведомства откровено се подиграват с принципите на поверителността от европейските регламенти и директиви

Днес НАП и ДАНС отчетоха края на общественото обсъждане проекта на Инструкция за извършване на съвместни проверки на място по чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Национална агенция по приходите.

Както прогнозирах на 12 януари няма предложения и коментари по същество, като една от причините за това е, че вносителите не бяха обявили къде и как се приемат текстовете: Публикуваха за обществено обсъждане проект на инструкция за извършване на съвместни проверки на място от ДАНС и НАП

От съобщението не става ясно къде се изпращат коментари, явно няма да ги има

Постъпил е страничен коментар в портала за обществено обсъждане

Справка за постъпилите предложения, получени в хода на съгласуване на проекта на Инструкция за извършване на съвместни проверки на ДАНС и НАП

Не мога да зная дали свое становище е дала и Комисията за защита на личните данни. Обичайно чак в Държавен вестник си личи кога нормативният акт се съгласуван и обсъден с правилните хора.
Друг пример за откровено пренебрегване на принципите на поверителността е обсъждането на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 от 16 декември 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (обн., ДВ, бр. 104 от 2011 г., изм. и доп. бр. 99 от 2012 г., бр. 73 от 2014 г., бр. 40 от 2016 г. и бр. 38 от 2018 г.)

Никъде в текста на измененията не се говори, че става дума за чип, който може да се прочете от всякакви неоторизирани хора. Чак в едно от приложенията пише:

Приложение № 1в
към чл. 11, ал. 3, т. 12

Персонализиране на знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС
Нива на достъп
Знакът за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС е с вграден UHF RFID идентификатор (Class 1 Gen2), позволяващ четене и запис на информация от голяма дистанция. Паметта е имплементирана съгласно стандартите на EPCglobal

Няма никакви глезотии за сериозни защити.

Смятам да попитам писмено Комисията за защита на личните данни виждали ли са горните текстове.

Можете да споделите: