НАП: актуализацията невъзможна

НАП пусна нова версия на софтуера за генериране на данни за декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6 и справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ, но актуализацията не е възможна

Днес беше публикувана нова структура и формат на файловете за подаване на данни в електронен вид за Декларация обр.1 „Данни за осигуреното лице“, отнасящи се за данни с период след 31.12.2020 г., но какво от това?

От два дни не мога да се справя с новата версия 13.01 на Клиентския софтуер за генериране на данни за декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6 и справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ на Националната агенция за приходите.

Първо дойде съобщението:

В рубриката „Програмни продукти“, подрубрики:  Декларация образец № 1, образец №3, образец № 6 и Справка за изплатени доходи на физически лица е публикувана нова версия 13.01 на Клиентския софтуер за генериране на данни за декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6 и справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ за доходи, изплатени след 31.12.2018 г.

Новото във версията е:

Добавена е възможност за генериране на Декларации Обр. 3 и 6 за 2021 година.

Добавена е възможност за въвеждане и проверка на Справки по чл.73, ал.1 и ал.6 от ЗДДФЛ за 2021 година.

 

Днес вече има ново съобщение:

Публикувана е нова структура и формат на файловете за подаване на данни в електронен вид за Декларация обр.1 „Данни за осигуреното лице“, отнасящи се за данни с период след 31.12.2020 г.

06 Януари 2021

Публикувана е нова Структура и формат на файловете за подаване на данни в електронен вид за Декларация обр.1 „Данни за осигуреното лице“, отнасящи се за данни с период след 31.12.2020 г.

Там пише: Не се допуска въвеждането в един файл на Декларации обр. №1 с  код корекция 0 и код корекция 1 за едно и също осигурено лице с ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер от НАП, код на задълженото лице, месец, година и вид осигурен. Това условие се прилага за всички години.

Допуска се въвеждането в един файл на Декларации обр. №1 с код корекция 0 и  код корекция 8 за едно и също осигурено лице с ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер от НАП, код на задълженото лице, месец, година и вид осигурен. Това условие се прилага за всички години.

Допуска се въвеждането в един файл на повече от една Декларация обр. №1 по отношение на код корекция за едно и също осигурено лице с ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер от НАП, код на задълженото лице, месец, година и вид осигурен, само когато са с код корекция 0. Това условие се прилага за всички години.

При корекция или заличаване на данни за Декларация обр. №1  трябва да има пълно съвпадение между данните, които следва да бъдат коригирани/заличени и коригиращите/заличаващите данни на следните полета от декларацията: месец, година, код на задълженото лице, ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер и вид осигурен. Това условие следва да се прилага за всички години.

Маркерът за край на файл е CTRL+Z (или CHR(26) или 1А).

Всеки запис завършва с  CR и LF (CHR(13)+CHR(10)).

Текстовите файлове трябва да отговарят на ANSI стандарта Windows-1251 (CP1251).

Всички прочетох.

Но не мога да инсталирам обновяването:

Още по темата от месец февруари – Не само не мога да актуализирам програмата на НАП, но не мога да си подам и справката, за която срокът е 28 февруари

Можете да споделите: