Дигиталната икономика и жените в Европа

Отзад напред се нареждаме така: България, Румъния, Гърция и Италия

Вчера Европейската Комисия публикува „Women in Digital Scoreboard“ 2020. В прессъобщението се казва, че при основните цифрови умения, разликата между половете се е стеснила от 10,5% през 2015 г. на 7,7% през 2019 г.

Еврокомисарят Маргрете Вестагер е цитирана да казва, че приносът на жените за европейската дигитална икономика е от решаващо значение. Само 18% от специалистите по информационни и комуникационни технологии в ЕС са жени. „Така че все още трябва да направим повече, за да гарантираме, че следващата Ада Лъвлейс ще получи възможностите, които с право заслужава.“

Според комисаря по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон „Искаме европейската дигитална икономика да даде възможност на всички, независимо от пола им. За да поведе напред в цифровия преход, нашата индустрия трябва напълно да използва потенциала на европейските умения и да стимулира таланта на жените. Ще проправим пътя за цифрово повишаване на квалификацията на жените в целия ЕС с предстоящата програма „Дигитална Европа“ и поне 20% от Фонда за възстановяване и устойчивост, посветен на цифровите технологии.“

Новите данни показват, че Финландия, Швеция, Дания и Холандия са дом на едни от най-активните жени в дигиталната икономика. Жените в България, Румъния, Гърция и Италия обаче са най-малко склонни да участват в цифровата икономика, било поради заетост, използването на интернет или умения.

Европейската комисия има за цел да отстрани тези недостатъци и чрез петгодишния план за действие, представен в Европейската програма за умения.

Публикуваният вчера анализ е инструмент за измерване на участието на жените в дигиталната икономика. Като част от Индекса DESI се оценяват резултатите на държавите-членки в областта на използването на интернет, уменията на потребителите на интернет, както и специализираните умения и заетостта въз основа на 12 показателя.

Жените в цяла Европа са по-малко склонни да имат специализирани цифрови умения и да работят в тази област в сравнение с мъжете. Според индекса на Комисията WiD за 2020 г., само 18% от специалистите в областта на ИКТ са жени и разликата между половете присъства във всичките 12 измерени показателя.

Въпреки това разликата се е стеснила от 7% на 2% през последните десет години при измерване на използването на интернет, тъй като повечето мъже и жени (съответно 86% и 84%) влизат в интернет поне веднъж седмично.

Можете да споделите: