Безплатното мобилно приложение „GDPR в твоя джоб“ е свалено 1800 пъти

Заключителната международна конференция представи онлайн свършеното по проекта SMEDATA

На 28 октомври 2020 г. Италианският орган по защита на данните и Комисията за защита на личните данни на Република България (КЗЛД) отчетоха със заключителна международна конференция свършеното по проекта SMEDATA.

Онлайн събитието направен преглед на резултатите от извършените дейности, целящи повишаване на осведомеността по въпросите на защитата на личните данни сред представителите на малките и средните предприятия.

Специален участник беше Дейвид Мърфи от Ирландска комисия за защита на данните, който говори за актуалните предизвикателства пред обработването на лични данни, включително аспектите, наложени от пандемията от Covid-19.

Модератори на дискусиите бяха председателят на КЗЛД Венцислав Караджов, Луиджи Монтуори – ръководител на Служба „ЕС и международни въпроси“ на Италианския надзорен орган, проф. Карло Колапиетро от Университета „Рома Тре”, Рим, и др.

Конференцията имаше четири панела, посветени на различни теми, свързани с обработката и защитата на личните данни:

  1. Опитът на проекта SMEDATA: резултати от дейностите за повишаване на осведомеността и мултиплициращите обучения по GDPR за МСП
  2. Обработката на лични данни от МСП в светлината на изискванията, наложени от пандемията Covid-19: сравняване на опита
  3. Добри практики за правилната обработка на лични данни от МСП
  4. Псевдонимизация, сигурност и нарушения на сигурността на личните данни.

За съжаление успях да проследя само половината от международната конференция, защото така и не намерих възможността да слушам превода от италиански на английски. Разбира се, и този път получих поканата деня преди събитието, но това вече не ме впечатлява.

Безплатното мобилно приложение „GDPR в твоя джоб“, което и разработено за Android и iOS устройства, е свалено съответно 1500 и 300 пъти, стана известно по време на конференцията.

„То е насочено към гражданите и представителите на малкия и средния бизнес. Приложението предоставя бързо, лесно и удобно практически насоки, полезни съвети и информация относно правилата за защита на личните данни. Интерфейсът и информацията от „GDPR в твоя джоб“ са достъпни на три езика – български, италиански и английски“, казват за приложението създателите му. Догодина ще има и версии на немски и френски.

Началният екран дава бърз достъп до:

  • правна библиотека – национална и европейска правна рамка, международни актове регламент, ЗЗЛД, практика на КЗЛД и ЕКЗД;
  • речник – основни понятия;
  • ръководство за граждани – права на физическите лица, контакти с националните надзорни органи и често задавани въпроси;
  • ръководство за МСП – задължения по ОРЗД, контакти с националните надзорни органи и често задавани въпроси, както и инструменти за подпомагане вземането на решения.

Общият бюджет на проекта е 1 089 961,92 лева (557 288,68 евро), като е предвидено изпълнението му да приключи в края на ноември 2020 г.

Този проект е една от причините да напиша и моя Наръчник за защита на личните данни за малки и стартиращи предприятия.

Можете да споделите: