Имате бизнес във Великобритания? А получихте ли имейл от EURid на 1 октомври за домейна си?

От 1 януари 2021 г.  можете да загубите правото да ползвате .eu в името на домейна  – какво трябва да направите преди края на тази година

Интернет порталът на британското правителство в рубриката се за Brexit още преди година публикува насоки какво трябва да направите преди края на преходния период, до края на декември 2020 г., ако имате бизнес в страната с домейн .eu.

Какво трябва да направите

 1. Проверете дали отговаряте на условията

От 1 януари 2021 г. вече няма да можете да регистрирате или подновявате имена на домейни .eu, ако:

 • Вашата организация, бизнес или предприятие е установено във Великобритания, но не в ЕС / Европейското икономическо пространство (ЕИП) или
 • Вие живеете извън ЕС / ЕИП и не сте гражданин на ЕС / ЕИП

Насоките дават линк към съобщението за имена на домейни .eu от Европейската комисия.

Можете да регистрирате или използвате .eu в името на домейни само ако:

 • сте гражданин на ЕС / ЕИП, независимо от това къде живеете
 • не сте гражданин на ЕС / ЕИП, но сте пребиваващ в ЕС / ЕИП
 • сте организация, бизнес или предприятие, установено в ЕС / ЕИП

Ако вече имате домейн .eu или обмисляте да го получите, трябва да проверите критериите за допустимост, посочени в член 4, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 733/2002, изменен с Регламент (ЕС) 2019 / 517 , потърсете правен съвет, ако е необходимо.

Все още можете да отговорите на критериите за допустимост, ако имате седалище, централна администрация или основно място на стопанска дейност в рамките на ЕС / ЕИП, ако имате седалище в ЕС / ЕИП или сте физическо лице, пребиваващо в ЕС / ЕИП.

Европейската комисия и EURid потвърдиха, че гражданите на ЕС, които пребивават във Великобритания, ще могат да запазят своите .eu адреси. Ако сте гражданин на ЕС, живеещ във Великобритания и сте регистрирали име на домейн .eu, обсъдете с вашия регистратор дали ще трябва да предоставите доказателство за допустимост.

 1. Какво ще се случи, ако не отговаряте на критериите за допустимост

На 3 юни 2020 г. EURid, регистърът, който отговаря за ежедневното функциониране на домейна от първо ниво .eu, публикува насоки за регистрантите в Обединеното кралство и стъпките, които ще предприеме около края на преходния период. Известието гласи, че:

 • Регистрантите в Обединеното кралство ще получат известие по имейл от EURid на 1 октомври 2020 г., в което ще ги информират, че ще загубят правото си да запазят своето име на домейн .eu от 1 януари 2021 г., освен ако не могат да докажат съответствието си с регулаторната рамка .eu чрез актуализиране на данните за регистрацията преди 31 декември 2020 г.
 • След това EURid ще изпрати допълнително имейл на 21 декември 2020 г., като уведоми всички регистранти в Обединеното кралство, които не са доказали непрекъснато съответствие с критериите за допустимост и техните регистратори за риск от предстоящо неспазване на регулаторната рамка .eu
 • В известието се посочва, че от 1 януари 2021 г. на всеки регистрант от Обединеното кралство, който не може да отговаря на критериите за допустимост, ще бъдат оттеглени имената на домейни .eu. Оттегленото име на домейн вече не функционира, тъй като името на домейна се премахва от зоновия файл и вече не може да поддържа никакви активни услуги (като уебсайтове или имейл).
 • В известието на EURid се посочва, че оттеглените имена на домейни няма да бъдат достъпни за никое друго юридическо лице за още дванадесет месеца. На 1 януари 2022 г. всички изтеглени имена на домейни ще бъдат отменени и предоставени за регистрация от други субекти.

Ако вече не отговаряте на критериите за допустимост

 1. Обсъдете с вашия локален регистратор на име на домейн дали да прехвърлите присъствието си в интернет на друг домейн от най-високо ниво. Примерите включват .com, .co.uk, .net или .org. Вашият регистратор ще може да предложи съвети за това как да уведомите клиентите си, че се премествате или сте се преместили в друг домейн, като например страница за задържане за пренасочване на уеб трафика към нов домейн или съвет как да актуализирате оптимизацията на вашата търсачка.
 2. Може да пожелаете да потърсите съвет от вашия местен регистратор на имена на домейни дали условията на вашето договорно споразумение предвиждат някакво обжалване в случай на оттегляне или отмяна на регистрация .eu.
 3. Помислете за разработване на план за миграция за услуги и функции, с които вашият .eu домейн, уебсайт или свързан имейл адрес са свързани или поддържа, като например:

– .eu имейл адреси, които имат достъп до критични бизнес процеси, включително услуги за онлайн банкиране, доставчици на онлайн плащания, държавни услуги като HMRC онлайн или системи за проверка на плащанията

– .eu имейл адреси, които имат достъп до услуги, които използват имейл и парола за регистрация, включително организации и клубове за членство, социални медии и двуфакторни услуги за удостоверяване

– .eu имейл адреси, използвани за комуникация с клиенти, клиенти, вътрешни комуникации или за разпространение на пощенски списъци

– .eu уебсайтове или имейл акаунти, които съдържат данни, които трябва да прехвърлите преди загуба на достъп

– Виртуална частна мрежа (VPN) или други услуги, които използват вашето име на домейн .eu

– Права върху търговска марка или интелектуална собственост, засегнати от загубата на вашето име на домейн .eu.

Този списък не е изчерпателен и може също да помислите и да обърнете внимание на други области, които зависят от вашето име на домейн .eu.

Регистриране на име на домейн .eu след края на преходния период

Ако сте жител на Обединеното кралство, компания или организация, която планира да придобие име на домейн .eu, проверете дали ще продължите да отговаряте на условията от 1 януари 2021 г.

Ако сте регистрирали домейни от най-високо ниво за държави-членки на ЕС

Подобни ограничения за допустимост могат да се прилагат за домейни от най-високо ниво на кода на държавата-членка на ЕС като .fr или .it

Трябва да проверите с вашия регистратор дали все още отговаряте на условията да запазите използването на този домейн от 1 януари 2021 г.

Още информация

Насоките са съобразени с последната информация, публикувана от EURid на 3 юни 2020 г.

Прочетете известието на EURid от 3 юни 2020 г. относно напускането на ЕС .

Можете да споделите: