Приключиха дейностите по договора на Дунчева Консултинг по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Приключиха дейностите по двумесечния договор на „Дунчева Консултинг“ ЕООД с Министерството на труда и социалната политика, УО на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

 

Проектът BG05M9OP001-1.054-0065 “Подкрепа за устойчив бизнес” осигури на дружеството достъп до консултантски маркетингови и юридически услуги за успешен старт и устойчиво развитие на новосъздадено предприятие.

Така клиентите на Дунчева Консултинг ЕООД – малки, средни и стартиращи предприятия, ще имат възможност за научат повече за защитата на личните данни на разбираем за тях език, смята управителят му Ирина Дунчева.

Основна заслуга за това ще има публикуваният на www.duncheva.bg електронен Наръчник за защита на личните данни за малки и стартиращи фирми. Той се състои от три части, за да могат придприемачите да намират нужната им информация лесно. Например третата част от наръчника, съдържа полезни линкове към текстове от всякакви жанрове – можете да намерите както самия Регламент (ЕС) 2016/679 , така и ръководства и решения на Комисията за защита на личните данни; авторски публикации от сайта www.duncheva.bg , но и Изявлението на Европейския комитет по защита на данните относно обработването на лични данни в контекста на пандемията от COVID-19.

Всяка от трите части могат да се четат поотделно. Но са интересни най-вече защото досега няма публикуван подобен лесен за разбиране документ, посветен за защитата на личните данни.

Наръчникът е полезен справочник както за собствениците на малък и среден бизнес и стартиращите предприятия, така и за техните клиенти.

Служителите в тези фирми също могат да прочетат какви са правата и задълженията им. Дори непрителствени организации могат да намерят полезни съвети, въпреки че Наръчникът няма амбицията да е изчерпателен за всички аспекти на защитата на данните.

Дунчева Консултинг ще търси нови клиенти и с рекламната си електрона брощура, която ще разпространява чрез профилите си в социалните мрежи и по електронната поща.

Финансирането на проекта е от Европейския социален фонд (ЕСФ) и национално съфинансиране.

Общата стойност е  4988 лв., от които  4239,80 лв. финансиране от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и 748,20 лв. национално съфинансиране

Начало дата 15 юли 2020 г.                                Край дата 15 септември 2020 г.

Можете да споделите: