„Дунчева Консултинг“ представя услугите си във Facebook и Linkedin профили

Това е една от дейностите, предвидени в договора с Министерството на труда и социалната политика, управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

 

С публикуването на профили на дружеството във Facebook и Linkedin ще се увеличат и хората, които ще имат достъп до достоверна и полезна информация, свързана с прилагането на GDPR.

Проект BG05M9OP001-1.054-0065 „Подкрепа за устойчив бизнес”  на „Дунчева Консултинг“ ще помогне за ефективното представяне на многобройните услуги в сферата на защитата на личните данни пред потенциалните клиенти на дружеството, смята управителят му Ирина Дунчева.

Профилът във Facebook –  защита на личните данни и съвети за ефективна комуникация без работно време и почивни дни:

Linkedin профилът на „Дунчева Консултинг“ ще представя на клиентите възможност да се запознаят с предстоящи обучения:

Предстои подписване на договор с клиент, като формулярът е съобразен с препоръките на юриста, който консултира дейности по проекта.

Финансирането на проекта от Европейския социален фонд (ЕСФ) и национално съфинансиране.

Дейностите стартираха на 15 юли 2020 г. и ще продължат до  15 септември 2020 година.

Общата стойност на проекта е 4988 лв., от които  4239,80 лв. финансиране от Европейския социален фонд (ЕСФ) чрез Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и 748,20 лв. национално съфинансиране.

Можете да споделите: