Студентка спечели наградата на конкурса на Комисията за защита на личните данни

Темата тази година беше „Новите технологии и защита на личните данни – законодателство и практическо приложение“

Ирена Александрова спечели наградата от 1000 лева, платен едномесечен стаж в Комисията за защита на личните данни и смартфон за есето си по темата „Новите технологии и защита на личните данни – законодателство и практическо приложение”. Останалите отличени са Ния Андреева, Йоанна Андонова, Мария Георгиева и Емил Йотов.

Наградите бяха връчени от заместник-председателя на Европейския комитет по защита на данните и председател на КЗЛД Венцислав Караджов и Илияна Захариева, директор Корпоративни комуникации на А1 България.

Г-н Караджов заяви, че със съдействието на бизнеса ще се избират темите на следващите конкурси, които ще имат практическо приложение. Той подчерта, че защитата на личните данни обхваща не само живота на физическите лица, а е съществена част от бизнеса – проблемите там са сложни, но и интересни за младите хора. Може заедно да измислим темата, каза г-жа Захариева.

До втория етап на студентския конкурс бяха допуснати 5 кандидати. Те подготвиха изложение и изнесоха презентация пред конкурсна комисия, съставена от представители на КЗЛД и А1 – тазгодишния партньор на конкурса, който осигури наградния фонд.

Студентският конкурс за есе бе обявен по случай Деня за защита на личните данни – 28 януари, отбелязван всяка година в над 55 държави. Конкурсът е първата по рода си ежегодна инициатива, организирана от национален орган по защита на данните на територията на Европейския съюз.

Той цели приобщаване на младите хора към търсене на общи решения на заплахите и предизвикателствата, които стоят пред защитата на личните данни в контекста на глобализацията, която обхваща всички сфери на обществения живот.

Всички участници ще се включат в програмата „Посланик на AI”, част от проект „AI-Trans: Increasing AI Transparency Through Digital Alternative Learning of Privacy Training”, финансиран по програма „Еразъм+”. Проектът осигурява знания и развитие на уменията свързани с поверителността и защитата на личните данни във връзка с новите технологии и по-специално с изкуствения интелект (AI – Artificial Intelligence) и интернет на свързаните устройства (IoT – Internet of Things).

 

Можете да споделите: