Стартират 5 проекта за 38 милиона евро за защита на критичната инфраструктура от кибер заплахи

Изпълнителна агенция за научни изследвания ще следи за изпълнението на дейностите

Европейската Комисия обяви на 15 юни, че предоставя над 38 милиона евро чрез „Хоризонт 2020“, програмата за научни изследвания и иновации на ЕС, за да подкрепи няколко иновативни проекта в областта на защитата на критичната инфраструктура от кибер и физически заплахи и да направи градовете по-умни и по-безопасни.

Еврокомисар Мария Габриел, отговорна за иновациите и научните изследвания, заяви, че това е още едно значително финансиране чрез „Хоризонт 2020“ за решения, свързани със сигурността, неприкосновеността на личния живот и намаляване на заплахите.

Комисар Тиери Бретон, отговорен за вътрешния пазар, добави, че сигурността и повишаването на кибер устойчивостта са ключови за формирането на цифровото бъдеще на Европа. Тъй като сме изправени пред разнообразие от заплахи за киберсигурността, ЕС предприема конкретни мерки за защита на критична инфраструктура, градове и граждани. Повече инвестиции на европейско и национално ниво в иновативни технологии и решения за киберсигурност са от първостепенно значение за засилване на устойчивостта на ЕС към кибератаки.

Трите проекта (SAFETY4RAILS, 7SHIELD и ENSURESEC) са свързани с предотвратяването, откриването, реагирането и смекчаването на кибер и физическите заплахи за метрото и железопътните мрежи, наземната космическа инфраструктура и спътници, както и електронната търговия и услугите за доставка. Два допълнителни проекта ((IMPETUS и S4ALLCITIES) имат за цел повишаване на устойчивостта на инфраструктурата и услугите на градовете и защита на гражданите в случай на инциденти със сигурността на обществени места.

Очаква се проектите да започнат между юни и октомври 2020 г. и да продължат две години. Изпълнителната агенция за научни изследвания ще управлява петте избрани проекта и приключи подготовката и подписването на споразумения за безвъзмездни средства с бенефициентите.

Финансовият принос на ЕС се предоставя под формата на безвъзмездни средства, които могат да бъдат до 100% от общия бюджет на проекта. Всички проекти бяха избрани за финансиране в рамките на конкурсна покана за представяне на предложения за защита на инфраструктурата на Европа и хората в европейските умни градове, в рамките на Societal Challenge 7 „Сигурни общества“, стартирано на 14 март 2019 г.

Подкрепата е част от ангажимента на ЕС за изграждане на силна култура за киберсигурност и подобрени възможности за противодействие и ефективно реагиране на потенциални кибер заплахи и атаки. Повече информация за действията на ЕС за укрепване на капацитета за киберсигурност е налична в тези въпроси и отговори,  Възможности за финансиране по „Хоризонт 2020“.

Не открих българско участие в нито един от петте проекта.

Можете да споделите: