КЗЛД удължава срока за кандидатстване за студентския конкурс за есе

Днес беше предишният краен срок за изпращане на текстовете, новият е 15 юни

Комисията за защита на личните данни съобщи, че удължава срока за участие в конкурса за студентско есе на тема Новите технологии и защита на личните данни – законодателство и практическо приложение (Emerging technologies and personal data protection – legislation and practical application):

„Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната информираме заинтересованите страни, че срокът за кандидатстване с есе в студентския конкурс, организиран от Комисията за защита на личните данни е удължен до 15 юни 2020 г., 24.00 ч.

Удължаването на срока дава възможност за студентите, проявили интерес, да подготвят качествени разработки по темата на конкурса и да участват в рамките на новия срок.

Всички останали условия за участие се запазват непроменени.“

Както разказах на 30 януари, наградите са:

За победителя – парична награда в размер на 1 000 лв., платен едномесечен стаж в КЗЛД, смартфон;

Второ място – парична награда в размер на 700 лв., платен едномесечен стаж в КЗЛД, смартфон;

Трето място – парична награда в размер на 300 лв., платен едномесечен стаж в КЗЛД, смартфон;

Четвърто и пето място – смартфон.

Всички участници ще се включат в програмата „Посланик на AI”, част от проект „AI-Trans: Increasing AI Transparency Through Digital Alternative Learning of Privacy Training”, финансиран по програма „Еразъм+”. Проектът осигурява знания и развитие на уменията свързани с поверителността и защитата на личните данни във връзка с новите технологии и по-специално с изкуствения интелект (AI – Artificial Intelligence) и интернет на свързаните устройства (IoT – Internet of Things).

Допустими участници: студенти в последната година (магистратура) от обучението във висше училище.

Етапи на провеждане на студентския конкурс за есе:

Първи етап: Електронно кандидатстване с есе до 15 юни 2020 г.

Изисквания към есето:

– Есето се подготвя на български език;

– Резюме на английски език (Executive Summary in English) в рамките на половин машинописна страница, представящо основните идеи на кандидата;

– Да представя аргументираното мнение на автора по темата;

– Да са посочени всички използвани източници (Не се допуска плагиатство!);

– Обем на есето от 5 до 10 страници по БДС – 30 реда с 60 знака на ред, шрифт Times New Roman с големина на буквите 12 и разредка 1,5, като използваните фигури и графики не се включват в него;

– Да бъде изпратено на електронна поща konkurs@cpdp.bg в срок до 15 юни 2020 г., 24.00 ч.

Втори етап: Презентация пред конкурсната комисия

До този етап на конкурса ще бъдат допуснати 5-те най-добри есета!

– Изложение в рамките на 10 минути с предварително подготвена презентация (до 6 слайда на Power Point) и изложение (до 2 страници);

– Готовност за отговаряне на въпроси на членовете на конкурсната комисия в рамките на 5 до 10 минути.

Победителите ще бъдат наградени на официална церемония в зала „Заседателна” на КЗЛД, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2.

* Моля, имайте предвид че с оглед гарантирането на равнопоставеност между участниците в конкурса за есе, консултации, предварителни оценки и информация относно приложимостта на предложените теми и текстове няма да се предоставят.

Пожелаваме Ви успех!

Можете да споделите: