EDPS: Заличени са данните на 260 000 потребители на предизборния сайт на Европарламента, които не бяха приели актуализираната политика за поверителност

Надзорният орган приключи разследването на договора с NationBuilder от 2019 г.

Европейския парламент се беше договорил с комуникационната компания, базирана в САЩ, да администрира сайта thistimeimvoting.eu, насочен към насърчаване на обществената ангажираност.

По време на кампанията уебсайтът събра лични данни от над 329 000 души, които бяха обработени от името на Парламента от американската компания за политически кампании NationBuilder.

Вече всички събрани данни са прехвърлени на сървърите на Европейския парламент, съобщи вчера Европейският надзорен орган по защита на данните ЕНОЗД.

Разказах за проверката в края на ноември миналата година: ЕНОЗД разследва обработването на лични данни от американска компания по време на изборите за Европейския парламент.

ЕНОЗД започна разследването през февруари 2019 г., за да определи дали използването на уебсайта на Парламента и свързаната с него обработка на лични данни отговаря на правилата, приложими към институциите на ЕС според Регламент (ЕС) 2018/1725.

Разследването на използването на NationBuilder от Европейския парламент доведе до първите порицания на EDPS, издадени за институция на ЕС.

ЕНОЗД посети Европейския парламент през ноември 2019 г., за да провери процедурите му за запазване на данни и потвърди заличаването на данни от над 260 000 потребители, които не бяха приели актуализираната политика за поверителност.

Ръководителят на надзора Войчех Вевюровски, заяви, че заради важността на защитата на данните, тя трябва да се разглежда като приоритет при планирането на всяка изборна кампания. ЕНОЗД ще продължи да наблюдава дейностите отблизо, по-специално тези, свързани с парламентарните избори за ЕС през 2024 г.

Той изрази увереност, че подобреното сътрудничество и разбиране ще помогнат на Европарламента да се поучи от грешките си и да вземе по-информирани решения за защита на данните в бъдеще, гарантирайки интереса на всички, които живеят в ЕС, че е адекватно защитен, когато личните им данни се обработват.

В съобщението се казва, че ЕНОЗД ще продължи да следи отблизо дейността на всички институции на ЕС, включително на Европейския парламент, за да поддържа най-високите нива на съответствие с правилата за защита на данните.

 

 

Можете да споделите: