Измамни практики от последните 30 дни

Агенция по вписванията не изисква такси от потребителите по телефона, една банка предупреди за фишинг измама, а другата си замълча

През последните 30 дни фишинг атаките и опитите за измами се засилват. На 17 март Агенция по вписванията съобщи, че институцията не събира такси, чрез обаждане по телефона. Това тя направи във връзка с постъпил сигнал от гражданин за телефонно обаждане от името на АВ и поискана сума за поддръжка в регистъра на Юридическите лица с нестопанска цел.

„Такси към обслужваните от Агенцията регистри – ТРРЮЛНЦ, Булстат, РИОС и Имотен регистър се дължат само при заявяване от страна клиента на конкретна услуга – по електронен път или на гише.

Молим всички граждани да бъдат особено внимателни към всякакъв вид опити за манипулации и да алармират Агенция по вписванията“, съобщи ведомството.

За нов опит за фишинг измама на 7 март написа на сайта си ПроКредит Банк със следното съобщение:

„Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим за нов опит за фишинг измама.

Регистрирани са сигнали за получени имейл съобщения от името на ПроКредит Банк, приканващи към вход в системата за Интернет банкиране ProB@nking. Съобщението Ви приканва да последвате линк и да въведете данните си за вход в ProB@nking, както и чувствителни данни като номер, валидност и CVV код на карта.

В случай че сте получили такова съобщение, молим Ви незабавно да го изтриете, без да следвате линка и без да въвеждате никакви данни. Съобщението НЕ Е ИЗПРАТЕНО от банката – то представлява злоумишлен опит за т. нар. „фишинг“ атака и има за цел да събере чувствителна клиентска информация.

Ако сте въвели информация, променете своевременно от друг компютър потребителското си име и парола за достъп до ProB@nking, както и незабавно блокирайте своята карта от меню Карти.

Използваме случая да напомним, че ПроКредит Банк при никакви обстоятелства няма да поиска от Вас да предоставите данни за пароли, ПИН или CVV код на карта, както и други данни, свързани с достъпа Ви за Интернет банкиране.

Можете да се запознаете с нашите препоръки за сигурност на сайта на ProB@nking (секция “Сигурност информация“ от страницата за вход в системата).

С уважение,

ПроКредит Банк (България) ЕАД“

За разнообразия ви показвам и писмо до мен с оферта за 30% от 3,5 млн. долара.

 

Но най-неразбираема е реакцията на УниКредит Булбанк, чието име поне от месец активно се използва във фалшиви имейли, но на сайта няма нищо по въпроса.

Можете да споделите: