Комисията за защита на личните данни връчи своята „Годишна награда за журналистика” на БНТ и вестник „Сега”

Наградата (грамота и медал на КЗЛД) се връчва за четвърти пореден път.

По случай деня за защита на личните данни, на 28 януари 2020 г. председателят на КЗЛД – Венцислав Караджов, награди Българска национална телевизия и вестник „Сега” за цялостен журналистически принос през 2019 г. Призът е за популяризиране дейността на Комисията, правата на гражданите и тяхната неприкосновеност.

Наградата (грамота и медал на КЗЛД) се връчва за четвърти пореден път. Тя се дава за публикации, предавания и обществено значими прояви, с които активно, обективно и добронамерено са отразявани обществено значими теми, свързани с дейността на Комисята през предходната година. Призовете на двете медии получиха журналисти, като от името на БНТ това бе Марина Матева, а от името на в. „Сега” – Мартин Георгиев.

Комисията за защита на личните данни благодари на целия екип на наградените медии за техния принос в достигането на информацията от сферата на защитата на личните данни до всеки един гражданин, бизнес и публична институция.

Вчера Европейският комитет за защита на данните (EDPB) написа:

#DataProtectionDay има за цел да запознае хората с важността на защитата на тяхната цифрова идентичност, правата им като субекти на данни и начините, по които техните права могат да бъдат приложени.

Можете да споделите: