НАП съобщи, че поради технически причини е-услугите й няма да са достъпни до 12.30 часа

Поради технически причини е-услугите на НАП няма да са достъпни до 12.30 часа днес. Извиняваме за причиненото неудобство. Този текст разпространи днес приходната агенция, ден след като съобщи за проведена специализирана операция, разкрила нелегални практики при разпространението на телевизионни програми.

Поради технически причини е-услугите на НАП няма да са достъпни до 12.30 часа днес. Извиняваме за причиненото неудобство. Този текст разпространи днес приходната агенция, ден след като съобщи за проведена специализирана операция, разкрила нелегални практики при разпространението на телевизионни програми.

Вчера НАП качи на сайта си съобщение, че в периода 20-22.01.2020 г. служители на специализиран отдел „Киберпрестъпност“ при ГДБОП-МВР, заедно с Дирекция „Жандармерия“ -ГДНП, експерти от Министерството на културата, Комисията за регулиране на съобщенията са извършили проверки на дейността на два интернет доставчика, опериращи на територията на област Кърджали. Действията са ръководени от Районна прокуратура – Кърджали, а предмет на проверката е установено нерегламентирано разпространение на редица телевизионни програми без необходимото по закон съгласие на правоносителите.

В хода на проверката е констатирано разминаване между брой абонати и сключени договори с крайни потребители. Иззети са множество документи и компютърно-информационни данни, касаещи дейността на дружествата по отношение на предоставяне на телевизионни програми и финансовата дейност на дружествата. Доставчиците на интернет не са декларирали, съгласно изискванията на закона, предоставянето на услугата – разпространение на радио и телевизионни програми и брой абонати, както и наличието на договори за притежавани права върху телевизионното съдържание.

По случая са образувани две досъдебни производства за извършени престъпления срещу интелектуалната собственост /по чл. 172а от НК/, за което е предвидено наказание лишаване от свобода до 5 години.

От Национална агенция за приходите /НАП/, Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/ и Министерството на културата са съставили констативни протоколи.

Проведените операции са част от стратегията на държавата за засилено противодействие на нарушенията на правата върху обекти на интелектуалната собственост и извеждане на дружествата опериращи в сферата на предоставянето на телевизионни програми до краен потребител от т.нар. “сив” сектор, с което се нанасят огромни финансови щети не само на правоносителите но и на бюджета на страната.

През последните две години страната ни бе извадена от негативния наблюдателен списък „Специален 301“ на Департамента по търговия на САЩ като резултат от координираните съвместните действия между МВР и Прокуратурата на Република България за противодействие на този вид престъпна дейност.

Можете да споделите: