Френският Конституционен съд се произнесе по искането на данъчните власти да следят социалните медии за укрити доходи

Засега законът за наблюдението ще действа три години. Конституционният съвет отчита баланса между правото зачитане на личния живот и борбата срещу данъчните измами и укриването на данъци и че намесата в упражняването на свободата на изразяване и комуникация е необходима, подходяща и пропорционална на преследваните цели.

Конституционният съд на Франция се произнесе с решение № 2019-796 DC от 27 декември 2019 г., с което допусна пробно за 3 години данъчните и митническите администрации да събират и обработват по автоматизиран начин лични данни, публично достъпни в социалните мрежи, с цел установяване на данъчни и митнически нарушения.

Конституционният изисква от законодателя спазване на баланса между борбата срещу данъчните измами и укриването на данъци и правото на зачитане на личния живот. Законодателят трябва да гарантира защитата на свободата на изразяване и комуникация, а ограниченията за упражняването на тази свобода трябва да бъдат необходими, подходящи и пропорционални на преследваната цел.

Условията, които поставя Конституционният съд, са информацията да е свободно разпространявана онлайн в социалната мрежа и да е изключено съдържание, достъпно само след въвеждане на парола или след регистрация в сайт. Може да се събира и използва само съдържанието, свързано с лицето, което умишлено го е разкрило.

Заинтересованите лица имат право на достъп до данни, поправяне и заличаване на тези данни, както и за ограничаване на тяхното обработване.

Компетентните органи трябва да гарантират, че събирането и операциите по обработка ще бъдат изпълнени по подходящ начин и пропорционални на преследваната цел.

Конституционният съвет подчертава, че за да прецени дали е целесъобразно да се продължи наблюдението в края на тригодишния период, определен от закона, законодателят ще трябва да анализира резултатите и да оцени неговата ефективност в борбата срещу данъчните измами и укриването на данъци. В светлината на тази оценка, съответствието с Конституцията на тази система отново може да бъде разгледана.

Според Сара Уайт и Софи Лует от Reuters  властите ще могат да използват само публична информация, отнасяща се до лицето, която то разпространява онлайн, и че регулаторите ще трябва да следят отблизо как данните се използват. Неправителствени организации, защитници на правата на човека и френският орган за защита на данните изразиха загриженост относно мерките.

Министърът на бюджета Джералд Дарманин наскоро омаловажи значението на този ход и протеста, като заяви, че властите във Великобритания и САЩ имат подобни правомощия.

Според BBC  Френският надзорен орган за защита на данните CNIL е заявил, че признава, че целите на правителството са легитимни, но казал, че новата политика ще представлява риск за свободите на личността. Цитиран е и министърът на бюджета Джералд Дарманин, нарекъл новите правила „още един инструмент за борба с измамите“.

Можете да споделите: