Ще останат ли 13 критериите за правото да бъдем забравени от търсачките в съответствие с GDPR?

Европейският комитет за защита на данните ще постави на обществено обсъждане одобрения проект на насоки

На 2 и 3 декември, по време на шестнадесетата си пленарна сесия, членовете на ЕКЗД приеха проект на насоки относно „Критериите за правото да бъдем забравени от търсачките в съответствие с GDPR”. Насоките дават тълкуване на чл. 17 от Регламента по отношение на основанията и изключенията относно исканията за изтриване на препратки, водещи към доставчици на информация за търсещите машини. Тези насоки, които ще бъдат представени за обществено обсъждане, ще бъдат допълнени от друг набор от насоки относно критериите за разглеждане на жалби по откази за изтриване на препратки, съобщи Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

ЕКЗД обяви, че новият документ актуализира насоките от 2014 г., издадени от Работната група по член 29 (WP29), относно прилагането на решението Съда на Европейския съюз по дело C-131/12.

Според КЗЛД този нов документ ще бъдат представен за обществено обсъждане и ще бъдат допълнен от набор от насоки относно критериите за разглеждане на жалби за откази от изтриване.

В насоките от 2014 г. има 13 общи критерия, които ориентират европейските надзорни органи при прилагането на Директива 95/46/EО , която беше отменена с Общия регламент относно защитата на данните Регламент (ЕС) 2016/679 – GDPR. Според тези критерии се оценяват жалбите до националните надзорници срещу откази за изтриване от търсачките. Критериите се прилагат в съответствие със съответните национални законодателства. Сред критериите са позицията на засегнатото лице в обществото, дали то заема висша държавна длъжност или е публична фигура, дали информацията е чувствителна.

Можете да споделите: