Неделна разходка 49: Министерствата имат срок до 30 септември 2020 г. да спазят правилата за институционална идентичност

Всяка неделя разказвам за смешни истории, свързани със социалните мрежи, GDPR и сигурността на личните данни в интернет. През седмицата Financial Times писа за България и това стана повод за национална гордост

Затова отново се разходих из разни сайтове и вижте какво намерих.

Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции на 6 декември публикува новината Файненшъл Таймс: България привлича рекордни инвестиции в технологии. Интересно, тук пише следното: „Друг плюс е близостта на България до Румъния и Сърбия. Трите съседни държави образуват технологичен триъгълник, който някои наричат ​​Силициевата долина на Югоизточна Европа. Според fDi Markets, чуждестранните инвестиции в технологичния сектор в Букурещ също нарастват експоненциално от 2015 г. насам.“ Това не е точно новината, че София е Силициевата долина на Югоизточна Европа, както писаха някои медии. Но да продължим със сайта на Държавна агенция „Електронно управление“, пряко свързана със силиция и неговата употреба.

Ето така си представям, че биха изглеждали сайтовете през 70-те години на миналия век – рубриката Практическа информация… е празна

Защо сайтът твърди, че е портал, не ми е известно. На пък каква амбиция:

В изпълнение на чл. 40, ал. 1 на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (НОИИСРЕАУ) председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ определя правила за институционална идентичност, на които да отговарят интернет страниците на администрациите. Правилата установяват минималните изисквания за официалните интернет страници (уебсайтовете) и портали на българските администрации. Целта е да се създаде единна рамка за институционална идентичност, която да гарантира, че интернет страниците и портали на администрациите в Република България са ориентирани към потребителя и са с безпрепятствен, пряк и постоянен достъп, ясна навигация и съдържание.

Правилата следва да се приведат в изпълнение от администрациите до 30 септември 2020 г. Срокът за привеждане на интернет страници и портали, разработени по проекти, финансирани от ЕСИФ или други донорски програми, в съответствие с настоящите правила следва да бъде съобразен с изискванията за устойчивост на съответната програма.

  Административните органи следва да осигуряват достъпност на съдържанието на своите интернет страници и мобилни приложения в съответствие с изискванията на Директива (EС) 2016/2102 относно достъпността на уеб сайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор, които се въвеждат с приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление (обн. ДВ бр. 94/ 29.11.2019 г.).

Държавна агенция „Електронно управление“, в рамките на технологичните си възможности, може да изгражда, управлява и поддържа федерирани портали в инфраструктурата на Единния портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДАЕУ), които да служат като официални интернет страници на администрациите. Предимството на така изградените интернет страници е възможността да федерират общо съдържание с ЕПДАЕУ относно електронните административни услуги, които те предоставят.

Разбрахте ли федерират общо съдържание? Аз не, и това някакси не отговаря на точка 3.4 от Правила за институционална идентичност на интернет страниците и портали на държавната администрация:

При писането на съдържание администрациите се съобразяват със следните препоръки:

  • Текстът да бъде лесен за четене и възприемане на информацията съобразно целевите групи ползватели.
  • Текстът да бъде структуриран чрез използването на заглавия и подзаглавия. Препоръчителната дълбочина на структурата да не надвишава три нива на подзаглавия.
  • Използваните заглавия и подзаглавия да бъдат кратки, ясни и описателни.
  • Всички списъци да бъдат форматирани чрез използването на водещи знаци или номерация.
  • Недопустимо е използването на формулировки и терминология, която може да бъде определена като обидна или агресивна за отделни групи потребители.
  • Да се избягват съкращения, жаргонни думи и изрази, както и сложни формулировки.

Продължаваме с Методически указания за формиране на наименованията на домейните и поддомейните

На вниманието на новите кметове е този цитат от указанията:

Чл.14. Политики за общинските администрации:

  1. Всички общини следва да имат допълнителен домейн в поддомейна на egov.bg. Официалните им уеб страници следва да отговарят и на адреси формирани по следния начин: www.obshtina.egov.bg и obshtina.egov.bg (например: www.varna.egov.bg и varna.egov.bg). Официалните сървъри за електронна поща също следва да отговарят на втори домейн: obshtina.egov.bg, т. е. електронната поща трябва да достига по един и същ начин до адреси: sobstvenoime.familia@obshtina.bg и sobstvenoime.familia@obshtina.egov.bg.
  1. Ако интернет страницата на общински съвет се поддържа отделно от страницата на съответната общинска администрация, то тя трябва да бъде достъпна и от интернет страницата на общинската администрация. В този случай наименованията на домейните се формират с използване на префикс метод по следния начин: www.savet.sofia.egov.bg, съответно www.council.sofia.egov.bg. Ако интернет страницата на общински съвет се поддържа отделно от страницата на съответната общинска администрация, то тя трябва да бъде достъпна и от интернет страницата на общинската администрация. В този случай наименованията на домейните се формират с използване на префикс метод по следния начин: www.savet.sofia.egov.bg, съответно www.council.sofia.egov.bg.
  1. адрес на електронна поща за кореспонденция с кмет – „mayor@“, например mayor@sofia.egov.bg

„Като елемент, електронните административни услуги и процеси, от своя страна, водят до подобряване на качеството на обслужване, до повишаване на вътрешната ефективност на публичния сектор и най-вече – са в полза на гражданите – ключов двигател на обществото.“

Но най-любими ми станаха Практически насоки за дългосрочно съхранение на електронни документи в администрациите – документ, в който нито веднъж не се споменава GDPR, съответно и не е съобразен с него.

Можете да споделите: