На 15 ноември 2019 г. се е провела заключителната конференция по проект T4DATA

Темата на събитието беше „Rising To The Challenge: A Look At Data Protection And Beyond”

В Рим на 15 ноември 2019 г. се е провела еднодневна международна конференция „Rising To The Challenge: A Look At Data Protection And Beyond”, заключително събитие на международния проект T4DATA, съобщи КЗЛД. Българската Комисията за защита на личните данни съвместно с органите по защита на данните на Италия, Испания, Полша и Хърватия изпълняваше T4DATA: Training Data Protection Authorities and Data Protection Officers по програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз. Пред двете му години той  осигуряваше подкрепа за предоставяното обучение от страна на надзорните органи за защита на данните за настоящи и бъдещи длъжностни лица по защита на данните в публичните органи. Изготвен беше Наръчник за длъжностните лица по защита на данните в публичния сектор, който беше представен по време на обучението в София на 31 май тази година.

По време на конференцията различните панелни дискусии са били посветени на текущото състояние на сектора за защита на данните, защитата на личните данни в европейски и световен аспект, позицията на длъжностите лица в публичния сектор, както и съвременните предизвикателства пред тях.

Българската делегация е представила националния опит във връзка с изпълнението на проектните дейностите. Тема на дискусията са били и трудностите, с които се сблъскват длъжностните лица по защита на данните в публичния сектор в ежедневната им дейност, информация, която беше събрана от проведените специализирани обучения за длъжностните лица по защита на данните в публичния сектор, както и възможностите за надграждане на вече създаденото учебно съдържание.

Преди конференцията, на 14 ноември 2019 г., в офиса на италианската фондация Lelio e Lisli Basso – Onlus в Рим, се е провела заключителната среща на представители на партньорските организации, изпълняващи проекта T4DATA. Специално внимание е отделено на възможностите за продължаване на съвместните дейности от страна на участващите национални надзорни органи. Срещата завършила с подписването на Меморандум за сътрудничество, с който участващите надзорни органи продължават да обменят добри практики и опит във връзка с разработените по време на изпълнението на проекта резултати в тяхната практика.

Бюджетът на проекта е 563106.05 евро, от които 415 347.03 евро, средства по програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз.

Проект „T4DATA: Training Data Protection Authorities and Data Protection Officers” е финансиран по програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз с номер на договор 769100 – T4DATA – REC-DATA-2016/REC-DATA-2016-01.

Можете да споделите: