Втори конкурс в памет на Стефано Родота ще отличи научни изследвания за неприкосновеността

Носителят на наградата в памет на известния италиански юрист ще бъде обявен на 28 януари 2020 г. – Европейският ден за защита на личните данни

Комитетът по Конвенция 108 – Конвенция на Съвета на Европа от 28 януари 1981 г. за защита  на лицата при автоматизираната обработка на лични данни, стартира второто издание на конкурса, целящ да отличи иновативни и оригинални научноизследователски проекти в сферата на защитата на данните.

Наградата почита паметта на Стефано Родота, известен италиански професор по право и политик, свързан със създаването на правото на защита на данните.

Победителят ще бъде обявен в Деня на защитата на данните (28 януари 2020 г.), представянето на проекта е предвидено за следващата пленарна сесия на Комитета по Конвенция 108, която ще се проведе в Страсбург от 1 до 3 юли 2020 г.

Наградата Стефано Родота за 2019 г. беше присъдена на проект, който се фокусира върху поверителността от гледна точка на правата на децата.

Крайният срок за участие е 18 декември 2019 г. в полунощ.

Целта е да се подкрепят новаторските изследвания в областта на защитата на данните, публикувани или финализирани през 2019 г. от млади изследователи (на възраст под 40 години). Авторите трябва да са граждани на страните, участващи в работата на Комитета по Конвенция 108 (членове и наблюдатели). Заявленията се подават на английски или френски език.

Заявленията трябва да съдържат формуляра за кандидатстване, резюме с не повече от 1500 думи и приложени документи, ако е необходимо.

Комисия ще оценява проектите въз основа на тяхната уместност на темата, оригиналност и новаторски характер на темата, принос за подобряване на настоящото разбиране в областта, потенциално въздействие на общността, изследователски методи и научни качества.

Можете да споделите: