Надпис „Възникна грешка в работата на системата“ на сайта на НАП

Интернет страницата на Националната агенция за приходите се срина

Електронната страница на Националната агенция за приходите е недостъпна. На сайта се появи надпис „Възникна грешка в работата на системата“.

 

 

При контакт с Информационния център на НАП на телефон 0700 18 700 има записано съобщение, че  техническият проблем ще бъде отстранен в кратки срокове.

 

Подсетих се да припомня:

Технически критерии за оценяване – Сайт на годината 2019

26.09.2019

Журито на тазгодишното издание на „Сайт на годината“ работи усилено и оформи критериите за техническо оценяване. Ето ги и тях:

Code/Technologies quality

 • Наличие на грешки или други технически проблеми, които пречат на работата;
 • Минифициран/комбиниран JS и други ресурси;
 • Използват ли се нови технологии за реализация (Vue, React, Angular и др.);
 • Използват ли се добри практики при реализацията;
 • Наличен ли е CDN за сервиране на съдържанието (това може да е и за следващата точка за скорост);
 • Наличие на 404/500 страници за грешки;
 • Валидация на форми (клиентски/сървърни).

Стабилност/Сигурност и Скорост

 • Наличие на SSL сертификат;
 • Скорост на сайта/интерфейса, субективно клиентско преживяване;
 • Скорост на сайта според google page speed;
 • Оценка и резултати спрямо Pingdom и Lighthouse;
 • Проверка за достъп до админ панел с дифолтни данни;
 • Опит за манипулация на динамични ресурси (снимки, форми, API);
 • Прикриване на административен панел и платформа, която е използвана за разработка.

UX/Ползваемост

 • Мобилна/Респонсив версия нейното качество;
 • Валидация на форми и полета, показване на грешките при тях;
 • Функционалност при търсене и преглед на ресурси;
 • Структура и навигация в уеб сайта.

SEO

 • Www to Non-WWW and non-SSL to SSL redirections правилно направени;
 • On-Page оптимизация на HTML и съдържанието;
 • URL адреси (friendly urls) и структура;
 • Наличие на микроформати и тяхната реализация;
 • Sitemap;
 • Robots.txt.

 

Маркетинг критерии за оценяване – Сайт на годината 2019

26.09.2019

Ето кои маркетинг критерии трябва да покрият тазгодишните участници в „Сайт на годината“ според журито:

Ясно да представя компанията/организацията и да има ясна маркетинг цел
Тук изискванията за отлична оценка са:

 • Сайтът да дава оптимална представа за компанията/организацията;
 • Да е ясна  маркетинг целта му.

 

Да има ясни основни цели за типовете потребители в даден момент и да са налице ясни потребителски пътеки
Изисквания за отлична оценка:

 • Сайтът да осигурява постигането на целите на типовете потребители на етапите на взаимоотношения с компанията;
 • Сайтът да включва отлично изградени потребителски пътеки.

Да са налице всички условията за качествен трафик, предвид целите на сайта
Изисквания за отлична оценка:

 • Да са налице нужните изисквания за видимост на сайта в търсещите машини;
 • Да са налице характеристики за привличане, ангажиране и задържане на таргет потребителите, предвид целта на сайта;
 • Да са налице нужните инструменти за таргетиране и за ремаркетиране на таргет потребителите, предвид целта на сайта.

Да има качествено визуално съдържание
Изисквания за отлична оценка:

 • Използвани са оптималните видове визуално съдържание, съобразно целите на сайта и създадените потребителски пътеки;
 • Налице е отлично визуално съдържание според целите на сайта в съответните секции/елементи.

Да има качествено текстово съдържание

Изисквания за отлична оценка:

 • Да e налице отличен копирайтинг (тип съдържание, стилистика, заглавия, текст) според целите на сайта в съответните секции/елементи. Ясно описани стойностно предложение и USP (Unique Sale Points – Изключително предложение за продажба);
 • Да е налице безгрешен правопис.

Бонус критерий- да има заложена структура и съдържание, които да дадат ясни маркетинг сигнали, включително за постигане на целите 
Изисквания за отлична оценка:

 • Да има създадената структура и съдържание “по дизайн” осигуряват наличие на сигнали за постигане на маркетинг целите на сайта (например има ясни секции, в които потребителите се самосегментират на база на посещение и/или консумирано съдържание и дължина на потребителската пътека – нови потребители, заинтересовани потребители, ценово-чувстителни, advocates и пр.);
 • Да има ясни елементи (страници, бутони, форми и т.н.), указващи дали 100% таргет потребителите извършват 100% планираните действия с цел постигане 100% целите на сайта (на точните места да има точните конкретни елементи като подаване на форма за заявка, бутон за покана на други потребители да подкрепят например каузата, записване за актуални оферти, създаване на профил за последващи посещения и т.н.).
Можете да споделите: