Надпис „Възникна грешка в работата на системата“ на сайта на НАП

Интернет страницата на Националната агенция за приходите се срина

Електронната страница на Националната агенция за приходите е недостъпна. На сайта се появи надпис „Възникна грешка в работата на системата“.

При контакт с Информационния център на НАП на телефон 0700 18 700 има записано съобщение, че  техническият проблем ще бъде отстранен в кратки срокове.