Обучителният семинар по проект SMEDATA в София на 2 октомври ще се проведе в София Тех Парк

Организаторите съобщиха днес, че семинарът в София утре ще се проведе в София Тех Парк, сграда „Джон Атанасов“, бул. „Цариградско шосе“ № 111.

Безплатният за малки фирми обучителен семинар по проект SMEDATA в София ще се проведе в София Тех Парк, сграда „Джон Атанасов“, бул. „Цариградско шосе“ № 111, съобщиха организаторите.

Регистрацията започва от 9.30 ч.

Обучението ще продължи до 17 ч., осигурен е обяд за участниците.

Залите за обученията за юристи и за представители на МСП ще бъдат указани на място.

Лектори ще бъдат представители на КЗЛД, адвокатско дружество Ърнст и Янг, а АПИС ще демонстрира безплатното мобилно приложение „GDPR в твоя джоб“.

Програма на обученията

 • Защитата на личните данни в Европейската и национална правна рамка
  • Нормативни източници относно защитата на личните данни. Цели и обхват на GDPR
  • Концепцията за личните данни. Общите принципи на GDPR, отнасящи се до обработката на лични данни. Ревизираната национална правна рамка
 • Обработката на личните данни: правни основания, страни и права на заинтересованите страни
  • Правни основания за обработване
  • Информацията: съдържание, срокове и методи на обработката
  • Разграничение между администратор, съвместен администратор, обработващ, други ангажирани администратори. Права на заинтересованите страни
 • Обработката на лични данни в малките и средни предприятия
  • Събиране и обработка на лични данни за управление на човешките ресурси. Събиране и обработка на лични данни в контекста на трудовото правоотношение
  • Роли и отговорности на организациите при обработката на лични данни. Използване и съхранение на данни. Кодекси за поведение. Сертификати. Обработка на данни за маркетингови цели
 • Управление и отчетност. Международни трансфери
  • Управление на защитата на личните данни и принцип на отчетност в организациите. Роля и задължения на длъжностното лице по защита на данните. Регистър на дейностите по обработка
  • Анализ на риска и идентифициране на технически и организационни мерки. Управление на нарушенията на личните данни
  • Международното измерение: трансфер на данни и процедури за сътрудничество и съответствие
Можете да споделите: