Неделна разходка 24

Продължавам да разказвам смешни истории, свързани с GDPR и сигурността на личните данни в интернет. Но днес няма да обикалям сайтовете на местните администрации, защото открих троянец в модула за управление на договори и отчитане на Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020)

Както си четях приоритетните оси на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“  в ИСУН 2020 намерих вирус в документацията на една от процедурите, която е в процес на изпълнение.

Това означава, че заразената документация в момента се сваля на стотици компютри.

Понеже ИСУН 2020 се поддържа от дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерския съвет, имам няколко въпроса:

Към кого да се обърна, за да сигнализирам за проблема?

Как е допуснато в модула за управление на договори и отчитане да се появи Троянски кон, който може да зарази устройства не само фирми на граждани и фирми, но и на държавни институции?

Какви мерки ще бъдат взети, за да не се допуска никога повече подобен проблем?

 

Можете да споделите: