Европейския комитет за защита на данните публикува насоки относно кодексите за поведение

На 4 юни европейските органи за защита на данните, събрани в Европейския комитет за защита на данните, се срещнаха на единадесетата си пленарна сесия и приеха окончателната версия на Насоките относно кодексите за поведение и органите за мониторинг съгласно Регламент 2016/679.

В тази версия на насоките са отразени препоръките, отправени по време на общественото им обсъждане.

Целта на тези насоки е да предоставят практически препоръки  и помощ за тълкуване във връзка с прилагането на членове 40 и 41 от GDPR. Насоките имат за цел да помогнат за изясняване на процедурите и правилата, свързани с представянето, одобряването и публикуването на кодекси за поведение както на национално, така и на европейско равнище. Тези насоки следва да действат и като ясна рамка за всички компетентни надзорни органи, Съвета и Комисията, за да оценяват последователно кодексите за поведение и да рационализират процедурите, включени в процеса на оценяване.

Можете да споделите: