Снимките на училищни събития и GDPR

Дойде краят на учебната година  – какво трябва да знаем за снимките в училище, първа част от нова поредица публикации

В блога си ирландската комисия за защита на данните публикува материал в помощ на родители и учители за заснемането по време на училищни събития.

DPC  казва, че често получава запитвания от училища, родители и дори фотографи за снимането по време на училищни събития. Тези събития варират от концерти и футболни мачове, до спортни дни, церемонии по вземане на първо причастие и по награждаване. Появяват се общи въпроси като „Имат ли нужда от съгласието на настойника на детето, преди да го снимам?“, „Необходимо ли е съгласие за всяко отделно училищно събитие?“, „Може ли училищата да забранят на родителите да правят снимки в училище по време на събития?” и “Могат ли хората да правят снимки на чужди деца без разрешението на настойника?“.

Изразът „Заради GDPR“ също е често срещан.

Според Хелън Диксън, ирландския комисар за защита на данните, GDPR не забранява на хората да правят снимки на обществено място. При условие, че не тормозите някого, по принцип снимането на хора на обществено място е разрешено. Друг въпрос е дали можете да направите снимката публична. С други думи, няма проблем с правенето на снимка на публично място, това, което правите с тази снимка, потенциално може да се превърне в проблем за защита на данните.

Законодателството освобождава обработването на информация на семейството и приятелите в рамките на т.нар. домашни занимания. Това може да включва и социалните медии – съображение 18 от GDPR посочва, че личните дейности могат да включват социални мрежи. Въпреки това, ако един родител е публикувал снимка на детето си онлайн, в която се съдържат и изображения на други деца, и родителят на едно от другите деца се е почувствал неудобно от това и е помолил родителя да свали снимката, здравия разум и обикновената учтивост предполагат да се премахне снимката.

В опит да запазят чувството за контрол над ситуацията, някои училища прилагат пълна забрана за фотографиране от родители или близки по време на училищни събития. Въпреки че училищата имат право да създават свои собствени политики по тези въпроси за закрити училищни събития, може да е доста трудно да се наложи пълна забрана, в името на защитата на данните, да се правят снимки, например в музикални продукции пред обществеността.

Училищата често правят снимки или наемат фотографи за свързани с училището събития, за да увековечат важни поводи, например откриването на нова научна лаборатория, годишен концерт на училищния оркестър или финала на футболен турнир. Тези образи са предназначени за училищния уебсайт, местния вестник или месечния бюлетин на училището. Важно е да се отбележи, че в този контекст училищата са в много различно положение от родителите, близките или приятелите, тъй като не могат разчитат на изключението за обработване в рамките на домакинството. Те действат като администратори на данни, което ги праща в сферата на GDPR и всички правила, които идват с него – например трябва да имат правно основание да обработват личните данни (напр. да правят и съхраняват снимки) и трябва да предоставят ясни и кратка информация за това, което правят с тези лични данни, за колко време ще ги пазят и т.н.

Съществуват шест правни основания за обработване на лични данни по GDPR и училищата трябва да гарантират, че могат да разчитат на една от тези правни основи, преди да могат да обработват личните данни (в този случай – снимки) на своите ученици.

На сайта на Комисията за защита на личните данни може да се намери информация за

Правните основания за обработване на лични данни:

– съгласие;

– сключване или изпълнение на договор;

– законово задължение за администратора;

– защита на жизненоважни интереси на субекта на данните или на друго физическо лице;

– изпълнение на задача от обществен интерес или упражняването на официални правомощия, предоставени на администратора;

– легитимни интереси на администратора или на трета страна, когато същите имат преимущество над интересите или основните права и свободи на субекта на данните (неприложимо за публични органи).

Можете да споделите: