КЗЛД представи проект на Наръчник за длъжностните лица по защита на данните в публичния сектор

По проект T4DATA: Training Data Protection Authorities and Data Protection Officers КЗЛД организира специализирано обучение за длъжностните лица по защита на данните в публичния сектор

Проектът T4DATA: Training Data Protection Authorities and Data Protection Officers се изпълнява по програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз. Освен Комисията за защита на личните данни в дейностите по проекта участват органите по защита на данните на Италия, Испания, Полша и Хърватия или покрива територии с повече от 156 млн. души или 30%  от населението на ЕС.

Специализираното обучение за длъжностните лица по защита на данните в публичния сектор е част от дейностите по проекта.

По време на обучението в София бе представен подготвения Наръчник за длъжностните лица по защита на данните в публичния сектор.

Наръчникът има три части:

  • Произходът и значението на защитата на данните;
  • Общият регламент относно защитата на данните;
  • Практически насоки за изпълнение на задачите на длъжностното лице по защита на данните.

КЗЛД представи и практическото приложение и тълкуване на Общия регламент относно защитата на данните, както и казуси от практиката на Комисията.

Следващите обучения ще са на 3 юни в гр. Пловдив и на 7 юни в гр. Велико Търново.

Бюджетът на проекта е 563106.05 евро, от които 415 347.03 евро, средства по програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз.

Проект „T4DATA: Training Data Protection Authorities and Data Protection Officers” е финансиран по програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз с номер на договор 769100 – T4DATA – REC-DATA-2016/REC-DATA-2016-01.

Можете да споделите: