Готова е образователната платформа в сферата на защитата на неприкосновеността и личните данни

Между 13 и 17 май се проведе обучение на персонала на партньорите по проекта „e-OpenSpace”. Първите неформални обучения в областта на защита на личните данни могат да започнат преди края на изпълнението на проекта през месец август 2019 г.

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) съобщи, че от 13 до 17 май 2019 г. се е провело краткосрочно обучение за персонал на партньорите по проект „e-OpenSpace – Европейска иновативна отворена платформа за електронен обмен на информация и устойчиво предоставяне на образование за възрастни в сферата на защитата на неприкосновеността и личните данни”. Водещ партньор по проекта е КЗЛД.

Христо Аламинов, главен експерт в отдел „Планиране, обучение и управление на проекти” и координатор на проекта, запознал участниците с разработените по проекта интелектуални продукти.

Сред тях са: Каталог с добри практики, Ръководство за електронно предоставяне на неформално дигитално обучително съдържание в сферата на защита на личните данни, Общ обучителен план и обучителните модули към него, Методология за валидиране на резултатите от проведените неформални дигитално обучително съдържание в сферата на защита на личните данни.

За първи път е демонстрирана и пилотната обучителна платформа – e-OpenSpace. Нейните функционалност и съдържание създават непосредствена възможност за националните надзорни органи по защита на данните от Полша, Хърватия и България да организират първите неформални обучения в областта на защита на личните данни преди края на изпълнението на проекта през месец август 2019 г.

Във времето за дискусия в отделните дни е обсъден опитът на партньорите по проекта, обобщение на добри практики, както и конкретни стъпки за бъдещото развитие на e-OpenSpace и нейното съдържание.

Проект „e-OpenSpace – Европейска иновативна отворена платформа за електронен обмен на информация и устойчиво предоставяне на образование за възрастни в сферата на защитата на неприкосновеността и личните данни” по Ключова дейност 2: „Стратегически партньорства по програма „Еразъм+” и номер на договора 2017-1-BG01-KA204-036351 се изпълнява с общите усилия на органите по защита на данните на Полша и Хърватия, Ягелонския и Софийския университети и италианската неправителствена организация GVMAS. Комисията за защита на личните данни е координатор на проекта, който е с продължителност 2 години. Стойността му е 357 719,35 лева (182 899 евро).

Можете да споделите: