Председателят на КЗЛД Венцислав Караджов е обявен за „Юрист на годината”

Сайтът на КЗЛД проработи и съобщи за наградата вчера

Вчера интернет страницата на КЗЛД информира, че:

„На 8 май 2019 г. за 11-ти път бяха раздадени годишните награди на сп. „Правен свят” и Международен правен център. Гласуването на представителите на юридическата общност определи за „Юрист на годината” председателя на Комисията за защита на личните данни Венцислав Караджов.

Отличието „Юрист на годината” е висока професионална оценка за неговия личен принос и водеща роля при въвеждането на новия регламент за защита на личните данни на Европейския съюз (GDPR). Наградата е и заслужено признание за целия юридически екип на Комисията за защита на личните данни, благодарение на чиито усилия Република България разполага с модерно и ефективно законодателство за защита на личните данни и личната неприкосновеност.“

Можете да споделите: