Комисия за защита на личните данни: Не сме оторизирали нито една организация или център да провежда обучения

Информация със заглавие „ВАЖНО! Нерегламентирани обучения в областта на защитата на личните данни“ публикува днес КЗЛД.

Днес КЗЛД публикува следното съобщение: “Във връзка с постъпилите множество запитвания относно обучения в сферата на защита на личните данни, предлагани от редица организации, включително под формата на сертификационни обучителни курсове, Комисията за защита на личните данни информира, че не е оторизирала нито една организация или обучителен център да провежда обучения в областта на защитата на личните данни от нейно име, нито е одобрявала обучителни програми за това. КЗЛД извършва разяснителната си кампания самостоятелно.

Важно е да се отбележи, че администраторите нямат задължение да участват в такива обучения, включително по отношение на задълженията на длъжностните лица по защита на данните. Те биха могли да участват в обучения по своя преценка и според конкретните си потребности. Решението и отговорността са на самите администратори.“

Можете да споделите: