Становище по проекта на Наредба за реда за подаване на декларациите и публикуване на информацията по чл. 7а, ал. 3, 4 и 7 и по чл. 7б, а. 1 и 2 от ЗЗДПДП

Изпратих на Министерството на културата своето Становище по Проекта на Наредба за реда за подаване на декларациите и публикуване на информацията по чл. 7а, ал. 3, 4 и 7 и по чл. 7б, а. 1 и 2 от Закона за задължително депозиране на печатни и други произведения и обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги (обн., ДВ бр. 94 от 13.11. 2018 г.)

Становище по

Проекта на Наредба за реда за подаване на декларациите и публикуване на информацията по чл. 7а, ал. 3, 4 и 7 и по чл. 7б, а. 1 и 2 от Закона за задължително депозиране на печатни и други произведения и обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги (обн., ДВ бр. 94 от 13.11. 2018 г.)

Документът, публикуван за обществено обсъждане и наречен Наредба, не отговаря на заглавието си като съдържание.

Копи – пействането на текстове от закона не е създаване на Наредба.

Но това е най-малкият проблем – сайтът на Министерството на културата, където ще се публикува информацията от подадените декларации според съответната Наредба, не отговаря на никакви, дори минимални изисквания за сигурност. Тези проблеми не позволяват да се говори въобще за изпълнение на изискванията на Закона за задължително депозиране на печатни и други произведения и обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги  в предвидените срокове.

Затова смятам, че е необходимо спешно да се внесат в Народното събрание предложения за промени на сроковете в Закона за задължително депозиране на печатни и други произведения и обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги – 30 юни в § 3 и сроковете в §9 от Заключителните разпоредби от ЗИД на ЗЗДПДП; да се подготви нов вариант на истинска Наредба с приложени самите декларации, които също да бъдат обществено обсъдени, а сайтът на Министерството да се приведе в съответствие с нормативната база.

Спешно е необходимо Министерството да публикува своите правила по отношение на съхранението и обработването на лични данни и координати на съответното длъжностно лице.

 

Можете да споделите: