Общо събрание на акционерите на “Булгартабак-Холдинг“ АД на 11 април

Съветът на директорите на “Булгартабак –Холдинг“ АД свиква на 11 април  Общо събрание на акционерите.

Общото събрание на акционерите ще гласува промяна на името на “Български Инвестиционен Холдинг“ АД.

В дневният ред на събранието е предвидено гласуване за изменение и на устава заради новото име на дружеството.

Резервната дата за извънредното общо събрание е 24 април. То ще е законно, независимо от представения на него капитал.