Неделна разходка 10

Продължавам всяка неделя да разказвам за смешни истории, свързани със социалните мрежи,  GDPR и сигурността на личните данни в интернет. Днешните смешки са от Министерство на културата.

На 14 март изтича крайният срок на общественото  обсъждане „за проект на Наредба за реда за подаване на декларациите и публикуване на информацията по чл. 7а, ал. 3, 4 и 7 и по чл. 7б, а. 1 и 2 от Закона за задължително депозиране на печатни и други произведения и обявяване н“.  Ако смятате, че греша в заглавието, не сте прави – точно това е заглавието на сайта http://www.strategy.bg. Ситуацията с тази наредба, обаче, не е само смешна, а е и страшна. Ето представянето на проектонаредбата на сайта за обществени консултации: „С предлагания проект на Наредба се осигурява изпълнението на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги (обн., ДВ бр. 94 от 13.11. 2018 г.) и законовата делегация на чл.7в, ал. 2 от същия закон. С проект се регламентира подаването на декларциите по чл.7а, ал. 3 от закона от доставчиците на медийни услуги и декларациите по чл.7б, ал. 1 от закона от разпространителите на периодични печатни произведения.Декларациите се подават чрез попълване на електронен формуляр на интернет страницата на Министерство на културата. В чл. 10 от Наредбата е посочена информацията от декларациите, която се публикува в публичния регистър от определено от министъра на културата длъжностно лице. Публикуването се извършва при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. Бележки и предложения се изпращат на адрес: l.harizanova@mc.government.bg.“

Изброихте ли печатните грешки? Да видим смешките в мотивите към проекта – „С проекта на Наредба не се въвеждат разпоредби от правото на Европейския съюз.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове проектът на наредба заедно с мотивите да бъде публикуван на интернет страницата на Министерство на  културата.“

Верно ли няма разпоредби от правото на ЕС? Ние да не би да сме в Азия, че в един цял закон и в наредба към него не се въвежда нито една европейска разпоредба? Ако не се въвежда нито една разпоредба, това не означава ли, че този закон и тази наредба противоречат на европейското законодателство?

А Законът за личните данни и GDPR – те не са ли европейско законодателство?

Търсих на сайта на министерството този проект и не успях да го намеря. Може и аз да съм си виновна, както казва американското посолство „дано“ го намерите.

През седмицата няколко сайта предупредиха, колко са важни декларациите, предвидени в закона и в тази наредба. Текстовете са притеснителни за всеки, използващ някаква форма за микрофинансиране за осигуряване на  средства за сайта си.

Ако Министерството на културата реши, че трябва да се декларират имената на всеки, направил дарение от 10 лева, то сайтът ще трябва да се откажа от този метод на финансиране. Или в края на краищата да се откаже от сайта си.

Пишете становища, колеги, трябва да спрем тази страшно смешна история.

Можете да споделите: