Facebook и Instagram съдят четири компании и трима китайци за фалшиви профили

Вицепрезидентът на Facebook Пол Грюал съобщи, че срещу четири компании и трима души, базирани в Китай, е заведено дело за насърчаване на продажбата на фалшиви профили, харесвания и последователи.

Това стана ден, след като Европейската комисия публикува докладите на Facebook, Google и Twitter за постигнатия през януари 2019 г. напредък по изпълнението на поетите от тях ангажименти за борба с дезинформацията.

В съвместно изявление заместник-председателят на ЕК Андрус Ансип, отговарящ за цифровия единен пазар, комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова, комисарят, отговарящ за Съюза на сигурност, Джулиан Кинг и комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел заявиха:

„Подписалите Кодекса за поведение онлайн платформи представят в Европа своите политики в подкрепа на неприкосновеността на изборите. Те включват по-добър контрол над рекламното позициониране, инструменти за осигуряване на прозрачност на рекламите с политическо съдържание и мерки за откриване и блокиране на случаите на неавтентично поведение при ползване на техните услуги.

Необходим е обаче по-голям напредък по поетите от онлайн платформите ангажименти за борба с дезинформацията. Платформите не предоставиха достатъчно подробни данни, сочещи, че новите политики и инструменти се внедряват своевременно и с достатъчно ресурси във всички държави — членки на ЕС. В докладите се предоставя твърде малко информация за реалните резултати от предприетите мерки.

Не на последно място, платформите не са посочили конкретни показатели, които биха позволили проследяването и измерването на напредъка в ЕС. Качеството на предоставената информация се различава при отделните страни по Кодекса в зависимост от областите на поетите ангажименти, обхванати във всеки доклад. Това ясно показва, че при всички страни има възможност за подобрение.

По същество предизборните кампании за европейските избори ще започнат през март. Приканваме платформите да ускорят работата си, тъй като сме загрижени от ситуацията. Призоваваме Facebook, Google и Twitter да положат повече усилия във всички държави членки, за да помогнат за гарантирането на неприкосновеността на изборите за Европейски парламент през май 2019 г.

Също така приканваме платформите да засилят своето сътрудничество с проверители на факти и научни изследователи с оглед на разкриването на кампании за дезинформация и осигуряването на по-голяма видимост и разпространяване на проверената информация.“

Следващият месечен доклад за дейностите през февруари ще бъде публикуван през март 2019 г. По този начин Комисията ще може да провери дали преди изборите за Европейски парламент през май 2019 г. са налице ефективни политики, които да гарантират неприкосновеното протичане на изборните процеси.

До края на 2019 г. Комисията ще извърши цялостна оценка на първите 12 месеца от действието на Кодекса. В случай че резултатите се окажат незадоволителни, Комисията може да предложи по-нататъшни действия, включително от регулаторен характер.

Реакцията на Facebook  не закъсня – в съобщението на Грюал се казва, че дейността на китайците не се е ограничавала с Facebook и Instagram, а е включвала и другите доставчици на онлайн услуги – Amazon, Apple, Google, LinkedIn и Twitter.

С това дело във Федералния съд компанията подчертава, че този вид измамна дейност не се толерира. Компанията очаква от съда да попречи на подсъдимите да създават и насърчават продажбата на фалшиви профили, харесвания и последователи във Facebook и Instagram, както и защита на търговските марки.

Неавтентичната дейност няма място на нашата платформа. Ето защо ние отделяме значителни ресурси за откриване и спиране на това поведение, включително деактивиране на милиони фалшиви акаунти всеки ден. Днешната съдебна процедура е още една стъпка в усилията ни за защита на хората във Facebook и Instagram, заявява Грюал на 1 март.

Можете да споделите: