Неделна разходка 8

Продължавам всяка неделя да разказвам за смешни истории, свързани със социалните мрежи,  GDPR и сигурността на личните данни в интернет.

Не зная дали нарочно в Закона за киберсигурността са пропуснати БНР и БНТ, но е ясно, че  дейността им трябва да се извършва при “предприемане на необходимите мерки за постигане на високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност.“

Киберсигурност. Мрежова и информационна сигурност

Чл. 2. (1) Киберсигурност е състояние на обществото и държавата, при което чрез прилагане на комплекс от мерки и действия киберпространството е защитено от заплахи, свързани с неговите независими мрежи и информационна инфраструктура или които могат да нарушат работата им.

(2) Киберсигурността включва мрежова и информационна сигурност, противодействие на киберпрестъпността и киберотбрана.

(3) Мрежова и информационна сигурност е способността на мрежите и информационните системи да се противопоставят на определено ниво на въздействия, засягащи отрицателно наличието, истинността, целостта или поверителността на съхранявани, пренасяни или обработвани данни или на свързаните с тях услуги, предлагани от тези мрежи и информационни системи или достъпни чрез тях.

Да видим какво се случва на сайта на БНР от гледна точка на сигурността.

Не е ли иронично, че съобщението, че сайтът не e безопасен се вижда на фона на банер за европейски проект за европейската сигурност?

Можете да споделите: