Срокът за изразяване на становища по концепцията за национализацията на „спящите“ акции от масовата приватизация е 15 февруари

На фона на публикуваната от Министерството на финансите „Концепция за личните сметки на физически лица, водени от „Централен депозитар“ АД (ЦДАД) в т.н. Регистър А“ всеки притежател на бонова книжка може да предприеме няколко неща, които да му помогнат да спаси акциите си от национализация.

В поредица от публикации разказвам как всеки притежател на бонова книжка може да избегне национализацията на „спящите“ акции. На e-mail: masspriv@minfin.bg Министерството на финансите приема мнения, предложения и становища по концепцията до 15.02.2019 г.

За да се формулират мненията по концепцията е важно да се познават  условията, при които започна масовата приватизация.

Затова публикувам серия от информационните материали, изготвени във връзка с масовата приватизация през 1996 г.

Изменения в нормативната уредба на програмата за масова приватизация

Програма за масова приватизация

Коментар върху списъка на предприятията, предложени за масова приватизация

Законът за приватизационните фондове

Преференции за работниците и служителите в масовата приватизация

Какво значат числата в списъка от предприятията за масова приватизация

Какво да правим с инвестиционните бонове

Често задавани въпроси

Можете да споделите: