Проверката на акции с ПИК е само за личните акции

На фона на публикуваната от Министерството на финансите „Концепция за личните сметки на физически лица, водени от „Централен депозитар“ АД (ЦДАД) в т.н. Регистър А“ всеки притежател на бонова книжка може да предприеме няколко неща, които да му помогнат да спаси акциите си от национализация.

В поредица от публикации разказвам как всеки притежател на бонова книжка може да избегне национализацията на „спящите“ акции.

Утре ще разкажа как е възможно законно да събудим „спящите“ акции със съвсем елементарно усилие от страна на Министерство на правосъдието. Подсказвам: ако наследите пари в банкова сметка не е необходимо да сключвате договор за делба. В Концепцията обаче пише: Процедурата по наследяване на безналични ценни книжа е сложна, тромава и скъпа, особено в случаите на повече от един наследник заради изискването за представяне на договор за доброволна делба. Съществен проблем е и хипотезата, в която ценните книжа се съпритежават от няколко наследници, които не са осъществили доброволна делба на книжата.

Днес можете да прочетете брой 81 на „Държавен вестник“ от 1996 година, в който са публикувани няколко важни документа:

Обявление на Центъра за масова приватизация за начална и крайна дата за подаване на заявки за участие в първата тръжна сесия.

Списък на фондовете, набрали необходимия капитал в инвестиционни бонове за извършване на дейност като приватизационен фонд.

Списък с предприятията и акциите, които се предлагат на първата тръжна сесия за приватизация чрез инвестиционни бонове.

Днес Румен Гечев обяви по телевизора, че с електронния ПИК могат да се проверяват притежаваните акции от масовата приватизация. Но пропусна да уточни, че тази проверка е лична, т. е. тезата му, че могат да се проверят акции на баби и майки, не е вярна.

Можете да споделите: