Моите акции от масовата приватизация от първата бонова книжка не могат да се събудят

На фона на публикуваната от Министерството на финансите „Концепция за личните сметки на физически лица, водени от „Централен депозитар“ АД (ЦДАД) в т.н. Регистър А“ всеки притежател на бонова книжка може да предприеме няколко неща, които да му помогнат да спаси акциите си от национализация.

В поредица от публикации разказвам как всеки притежател на бонова книжка може да избегне национализацията на „спящите“ акции.

Преди да преминем към следващата бонова книжка, да прегледаме поуките от тази със заявки за акции на „Коприна“ АД, Свиленград. Намирам булстата на „Коприна“ от бюлетина на българска фондова борса, както и борсовия й код. Справка в Търговския регистър показва, че дружеството е обявено в несъстоятелност. Обаче ако акциите са ми били класирани, през 2005 г. съм могла да ги продам при цена на акция от 2,20 лева. Това означава, че за моите 28 акции дори след заплащане на комисионата на инвестиционния посредник, щях да получа някой лев печалба.

Това е първата поука за притежателя на бонова книжка – не чакайте някой друг да събуди вашите акции. Четете, интересувайте се! Следете сайтовете на дружествата, проверявайте в интернет, за да не пропуснете предложение за обратно изкупуване или дата на предстоящо общо събрание.

Намерих и откъде тръгва идеята за създаване на фонд, който да управлява „спящите“ акции от масовата приватизация. През 2016 г. тази идея идва от самия Централен депозитар. Според него стойността им тогава е 2 – 3 млрд. лева. Интересно е, че депозитарът споменава и че дребните собственици не са търсили дивидента си в давностния срок от пет години, при положение, че непотърсеният дивидент обикновено остава в дружествата и депозитарът няма нищо общо с него.

Затова започвам да публикувам информация, свързана със списъците на предприятията за масова приватизация и приватизационните фондове.

Утре ще пусна линк към брой 81 на „Държавен вестник“ от 1996 година, в който са публикувани няколко важни документа – Обявлението на Центъра за масова приватизация за начална и крайна дата за подаване на заявки за участие в първата тръжна сесия. Съответно 7 и 25 октомври 1996 г.

В този брой е публикуван и Списък на фондовете, набрали необходимия капитал в инвестиционни бонове за извършване на дейност като приватизационен фонд.

В „Държавен вестник“ е обнародван и списъкът с предприятията и акциите, които се предлагат на първата тръжна сесия за приватизация чрез инвестиционни бонове.

Можете да споделите: