Приключенията на притежателя на акции от масовата приватизация

На фона на публикуваната от Министерството на финансите „Концепция за личните сметки на физически лица, водени от „Централен депозитар“ АД (ЦДАД) в т.н. Регистър А“ всеки притежател на бонова книжка може да предприеме няколко неща, които да му помогнат да спаси акциите си от национализация.

В поредица от публикации разказвам как всеки притежател на бонова книжка може да избегне национализацията на „спящите“ акции.

Боновите книжки са намерени. С четири от тях е участвано директно в търга за акции от предприятия. В две от боновите книжки има запазени депозитарни разписки от Централния депозитар, в които са описани притежаваните акции, с какъв номинал са и от кое дружество.

Проблем възниква с другите две книжки, в които намирам само „Отрязък за гражданина“ – екземпляр от заявката за участие в съответния търг с предлагана цена в инвестиционни бонове и броя акции, за който се кандидатства. Нямам никаква идея дали заявките са били класирани и дали срещу боновете са спечелени съответният брой акции.

Няма да се консултирам с инвестиционен посредник, все пак има интернет.

Едното предприятие е „Коприна“ АД, Свиленград. Първо трябва да проверя дали е публична компания и дали акциите й се търгуват на фондовата борса. Ако компанията се търгува, на сайта й трябва да има контакти на служител за връзка с акционерите.

Намирам сайт, който се казва koprina, но последната новина в него е от 2016 година. Леко ме притеснява надписът върху един от сертификатите на дружеството, който е на името на Koprina EOOD. Това може да е много лоша новина за моите акции.

В някакъв момент в интернет се появява името на Красимир Дачев като собственик на завода. Приемам новината като комплимент за инвеститорския ми нюх, но веднага след това попадам на Решение № 303 – ПД от 18 март 2014 г. с бланката на КФН със следния текст:

„Отписвам „Коприна” АД, гр. Свиленград от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, воден от Комисия за финансов надзор.“  Подписана е от зам.-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” Николай Попов. Причината за отписването е „поради заличаване на дружеството от Търговски регистър (ТР) към Агенция по вписванията, с оглед приключване на производство по ликвидация.

Толкова за днес.

Можете да споделите: