Как да спася боновата книжка от национализация?

На фона на публикуваната от Министерството на финансите „Концепция за личните сметки на физически лица, водени от „Централен депозитар“ АД (ЦДАД) в т.н. Регистър А“ всеки притежател на бонова книжка може да предприеме няколко неща, които да му помогнат да спаси акциите си от национализация.

В поредица от публикации ще разкажа как всеки притежател на бонова книжка може да избегне национализацията на „спящите“ акции.

Ще започна от най-необходимите действия, които трябва да се предприемат.

Първата задача, ако мислите, че имате или сте наследили акции, придобити срещу бонове от масовата приватизация, е на намерите боновите книжки. Евентуално можете да имате депозитарни разписки от Централния депозитар, в които са описани колко акции, с какъв номинал и от кое дружество притежавате или сте наследили.

След това проверете дали предприятието, от което сте придобили акции по време на масовата приватизация, все още съществува. Ако дружеството е обявено в несъстоятелност, няма смисъл да отделяте повече време и средства в търсенето на акциите.

Как и къде можете да проверите дали предприятието съществува, ще разкажа в следваща публикация въз основа на личните си преживявания.

Можете да споделите: