Парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред одобри промените в Закона за защита на личните данни, без паника!

Парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред одобри на второ четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни.

Наложи се председателят на Комисията за защита на личните данни Венцислав Караджов да защитава предложените текстове, свързани с журналистическата работа. Според него за първи път в българския закон се възпроизвеждат решения на Съда на ЕС и на Европейския съд по правата на човека. Така се постига търсеният баланс между свободата на изразяване и правото на информация и правото на защита на личните данни. Въведените критерии за оценка дали е спазен този баланс позволяват всички заинтересовани да знаят предварително как ще работи комисията. Те ще са ориентир за хората, още преди да са подали жалба, ще подпомогнат и журналистите.

Промените бяха одобрени единодушно. Предстои гласуване в пленарна зала.

След публикуване на закона в „Държавен вестник“ членове на КЗЛД ще го представят пред журналисти.

Можете да споделите: