Проектът BELLA: Магистрала за цифрови данни между Европа и Латинска Америка

Влезе в сила договорът за изграждане на оптичен кабел под Атлантическия океан, който ще свързва Латинска Америка и Европа (от Португалия до Бразилия), съобщи ЕК.

До 2020 г. кабелът ще осигури висока широколентова връзка и ще стимулира бизнеса, научния и културен обмен между двата континента.

Проектът BELLA (Building the Europe Link with Latin America) е  резултат от международно партньорство на изследователски и образователни мрежи с водещ инвеститор  Европейската комисия с принос от около 26,5 милиона евро от  „Хоризонт 2020“ , програмата на ЕС за наблюдение и мониторинг на Земята „Коперник “ и Development Cooperation Instrument (DCI) .

В BELLA участват единадесет научно-изследователски и образователни организации като Националните изследователски и образователни мрежи (NREN) на Бразилия, Чили, Колумбия, Еквадор, Франция, Германия, Италия, Португалия и Испания.

Кабелът ще има и специална роля по програмата „Коперник“, като позволява много по-голям обем от данни и информация от наблюдението на Земята да бъде споделена при по-висока скорост с потребителите от двете страни на Атлантика, включително и астрономически данни и нови научни открития.

Кабелът ще стимулира бизнеса и ще осигури високи нива на защита на данните.

Можете да споделите: